กิจกรรม “ใครใครก็...ไตสตรอง”

   วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม ที่ผ่านมา ศูนย์โรคไต โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ จัดงาน “ใครใครก็...ไตสตรอง” เนื่องในวันไตโลก ณ โถงบริการผู้ป่วยนอกชั้น 2 SiPH นำโดย รศ.นพ. สมชาย ลีลากุศลวงศ์  รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และสายการแพทย์ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เป็นประธานเปิดงาน

   กิจกรรมบนเวที รับฟังเรื่อง “ทำอย่างไรให้ไตสตรอง” การให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดโรคไตและให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคไต เพราะโรคไตมีความเสี่ยงเป็นได้ทุกเพศและทุกวัย โดย พญ. บัณย์ฐิตา ธนภัทรบริสุทธิ์ แพทย์อายุรกรรมโรคไต พร้อมฟังประสบการณ์จากผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคไต ในการปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร และการดูแลสุขภาพตัวเองก่อนเป็นโรคไต

                

   ช่วงท้ายผู้ร่วมงานยังได้รับฟังข้อคิดดีๆ เรื่อง “ใช้ชีวิตอย่างไรให้เป็นสุข” การสร้างความสุขให้ตัวเองอย่างง่ายๆ ด้วยการคิดดี พูดดี ทำดี มีวินัยในการดูแลตัวเองให้มีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรง โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ประดิษฐ์ ปัญญจวีณิน แพทย์อายุรศาสตร์หัวใจ

   นอกจากนี้ ผู้ร่วมงานยังได้ร่วมเล่นเกมสะสมแต้มและรับของรางวัลจากบูทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เกมรู้ไว้ไตสตรอง เกมสอยไตไขปัญหา เกมปั่นไวไตสตรอง เกมไตสตรอง 2:1:1 และเกมบิงโก โดยสอดแทรกความรู้และคำแนะนำในการดูแลสุขภาพและการปฏิบัติตัวเพื่อห่างไกลจากโรคไต ทั้งในด้านโภชนาการ การรับประทานยา การออกกำลังกาย และคำแนะนำที่ถูกต้องจากทีมพยาบาลศูนย์โรคไต เภสัชกร นักกายภาพบำบัด และนักกำหนดอาหาร

    

    ภายในงานทีมพยาบาลและบุคลากร SiPH ยังได้แต่งกายชุดไทย ทั้งภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ เพื่อแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ใครๆ ก็สามารถมีสุขภาพไตที่สตรองได้เช่นกัน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้ร่วมงาน ที่ได้รับทั้งความสนุก ความรู้ และคำแนะนำดีๆ เพื่อนำกลับไปเป็นแนวทางให้การดูแลตนเองเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไต     

         

   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์โรคไต ชั้น 6 โซน C

   วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม ที่ผ่านมา ศูนย์โรคไต โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ จัดงาน “ใครใครก็...ไตสตรอง” เนื่องในวันไตโลก ณ โถงบริการผู้ป่วยนอกชั้น 2 SiPH นำโดย รศ.นพ. สมชาย ลีลากุศลวงศ์  รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และสายการแพทย์ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เป็นประธานเปิดงาน

   กิจกรรมบนเวที รับฟังเรื่อง “ทำอย่างไรให้ไตสตรอง” การให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดโรคไตและให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคไต เพราะโรคไตมีความเสี่ยงเป็นได้ทุกเพศและทุกวัย โดย พญ. บัณย์ฐิตา ธนภัทรบริสุทธิ์ แพทย์อายุรกรรมโรคไต พร้อมฟังประสบการณ์จากผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคไต ในการปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร และการดูแลสุขภาพตัวเองก่อนเป็นโรคไต

                

   ช่วงท้ายผู้ร่วมงานยังได้รับฟังข้อคิดดีๆ เรื่อง “ใช้ชีวิตอย่างไรให้เป็นสุข” การสร้างความสุขให้ตัวเองอย่างง่ายๆ ด้วยการคิดดี พูดดี ทำดี มีวินัยในการดูแลตัวเองให้มีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรง โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ประดิษฐ์ ปัญญจวีณิน แพทย์อายุรศาสตร์หัวใจ

   นอกจากนี้ ผู้ร่วมงานยังได้ร่วมเล่นเกมสะสมแต้มและรับของรางวัลจากบูทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เกมรู้ไว้ไตสตรอง เกมสอยไตไขปัญหา เกมปั่นไวไตสตรอง เกมไตสตรอง 2:1:1 และเกมบิงโก โดยสอดแทรกความรู้และคำแนะนำในการดูแลสุขภาพและการปฏิบัติตัวเพื่อห่างไกลจากโรคไต ทั้งในด้านโภชนาการ การรับประทานยา การออกกำลังกาย และคำแนะนำที่ถูกต้องจากทีมพยาบาลศูนย์โรคไต เภสัชกร นักกายภาพบำบัด และนักกำหนดอาหาร

    

    ภายในงานทีมพยาบาลและบุคลากร SiPH ยังได้แต่งกายชุดไทย ทั้งภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ เพื่อแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ใครๆ ก็สามารถมีสุขภาพไตที่สตรองได้เช่นกัน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้ร่วมงาน ที่ได้รับทั้งความสนุก ความรู้ และคำแนะนำดีๆ เพื่อนำกลับไปเป็นแนวทางให้การดูแลตนเองเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไต     

         

   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์โรคไต ชั้น 6 โซน C


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง