ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด ความสุขของเรา คือ การเห็นคุณกลับมามีสุขภาพที่ดีอีกครั้ง

ให้บริการตรวจประเมิน ดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดระบบกระดูก กล้ามเนื้อ และเส้นประสาท เช่น ปวดหลัง ปวดคอ ออฟฟิศซินโดรม บำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้สูงอายุผู้ที่มีปัญหาการเดิน เท้าผิดรูป
“โดยวิธีไม่ผ่าตัด”  รักษาโดยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด และนักกิจกรรมบำบัด ด้วยวิธีใช้ยา การฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
“ไม่เน้นการผ่าตัด” สำหรับผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดระบบกระดูก กล้ามเนื้อ และเส้นประสาท หรือโรคคนทำงาน ออฟฟิศซินโดรม เป็นต้น

เปิดบริการ ชั้น 3 โซน C ทุกวัน เวลา 07.00 น. - 21.00 น.
ให้บริการตรวจประเมิน ดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดระบบกระดูก กล้ามเนื้อ และเส้นประสาท เช่น ปวดหลัง ปวดคอ ออฟฟิศซินโดรม บำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้สูงอายุผู้ที่มีปัญหาการเดิน เท้าผิดรูป
“โดยวิธีไม่ผ่าตัด”  รักษาโดยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด และนักกิจกรรมบำบัด ด้วยวิธีใช้ยา การฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
“ไม่เน้นการผ่าตัด” สำหรับผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดระบบกระดูก กล้ามเนื้อ และเส้นประสาท หรือโรคคนทำงาน ออฟฟิศซินโดรม เป็นต้น

เปิดบริการ ชั้น 3 โซน C ทุกวัน เวลา 07.00 น. - 21.00 น.

ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง