กิจกรรมงาน ทุกวัยไตดี Kidney Health For All

 

 

     เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ศูนย์โรคไต โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ จัดงาน “ทุกวัยไตดี Kidney Health For All” เนื่องในวันไตโลก (World Kidney Day 2023) โดยมีอาจารย์ นายแพทย์สมเกียรติ วสุวัฏฏกุล อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไต เป็นประธานเปิดงาน

 

     ในกิจกรรมมีพูดคุยเกี่ยวกับ การดูแลตนเองเพื่อสุขภาพไตที่ดีของทุกคน และทางเลือกการรักษาโรคไตด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมด้วยตัวเองที่บ้าน โดยแพทย์หญิงปิยะธิดา จิตรองอาจ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไต การเตรียมตัวและการดูแลตัวเองเมื่อต้องเข้ารับการฟอกเลือดด้วยตัวเองที่บ้าน โดยคุณณัฐพร จิตสุวรรณทยา พยาบาลผู้เชี่ยวชาญการบำบัดทดแทนไต และร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยตัวเองที่บ้าน โดยคุณขจร จางจิรังคกุล ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

 

     นอกจากนี้ ภายในงานยังมีบูธให้คำปรึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับทางเลือกการรักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยตัวเองที่บ้านโดยทีมพยาบาลศูนย์โรคไต บูธให้ความรู้และคำปรึกษาเกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไต โดยทีมนักโภชนาการ บูธให้ความรู้เรื่องกลุ่มยาที่ควรระวังในผู้ป่วยโรคไตและสมุนไพรที่มีผลต่อไต แนะนำบริการจัดยาเฉพาะบุคคล Unit dose  และบูธแนะนำการออกกำลังกายที่เหมาะสมในผู้ป่วยโรคไต พร้อมได้ทดลองออกกำลังกายโดยมีนักภาพภายคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

   

 

 

 

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ศูนย์โรคไต โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ จัดงาน “ทุกวัยไตดี Kidney Health For All” เนื่องในวันไตโลก (World Kidney Day 2023) โดยมีอาจารย์ นายแพทย์สมเกียรติ วสุวัฏฏกุล อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไต เป็นประธานเปิดงาน

 

     ในกิจกรรมมีพูดคุยเกี่ยวกับ การดูแลตนเองเพื่อสุขภาพไตที่ดีของทุกคน และทางเลือกการรักษาโรคไตด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมด้วยตัวเองที่บ้าน โดยแพทย์หญิงปิยะธิดา จิตรองอาจ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไต การเตรียมตัวและการดูแลตัวเองเมื่อต้องเข้ารับการฟอกเลือดด้วยตัวเองที่บ้าน โดยคุณณัฐพร จิตสุวรรณทยา พยาบาลผู้เชี่ยวชาญการบำบัดทดแทนไต และร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยตัวเองที่บ้าน โดยคุณขจร จางจิรังคกุล ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

 

     นอกจากนี้ ภายในงานยังมีบูธให้คำปรึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับทางเลือกการรักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยตัวเองที่บ้านโดยทีมพยาบาลศูนย์โรคไต บูธให้ความรู้และคำปรึกษาเกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไต โดยทีมนักโภชนาการ บูธให้ความรู้เรื่องกลุ่มยาที่ควรระวังในผู้ป่วยโรคไตและสมุนไพรที่มีผลต่อไต แนะนำบริการจัดยาเฉพาะบุคคล Unit dose  และบูธแนะนำการออกกำลังกายที่เหมาะสมในผู้ป่วยโรคไต พร้อมได้ทดลองออกกำลังกายโดยมีนักภาพภายคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง