พญ. ชโลธร วรรณพุฒ
พญ. ชโลธร วรรณพุฒ
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  08:30 - 12:00 น.
 • พุธ
  13:00 - 17:00 น.
 • พฤหัสบดี
  08:30 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
อ.พญ. ชวนนท์ พิมลศรี
อ.พญ. ชวนนท์ พิมลศรี
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  16:00 - 18:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์
อ.นพ. ชวลิต โชติเรืองนภา
อ.นพ. ชวลิต โชติเรืองนภา
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  15:30 - 18:00 น.
 • พฤหัสบดี
  17:00 - 20:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
อ.นพ. โชค ลิ้มสุวัฒน์
อ.นพ. โชค ลิ้มสุวัฒน์
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  16:30 - 20:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.นพ. ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล
รศ.นพ. ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
อ.พญ. ฐิติมา ว่องวิริยะวงศ์
อ.พญ. ฐิติมา ว่องวิริยะวงศ์
ตารางออกตรวจ
 • อาทิตย์
  13:00 - 16:30 น.
  สัปดาห์ที่ 2,4
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.พญ. ณัฏฐา สายเสวย
ผศ.พญ. ณัฏฐา สายเสวย
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  13:00 - 15:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. ณัฐณิชา เลี้ยงสุขสันต์
พญ. ณัฐณิชา เลี้ยงสุขสันต์
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  08:00 - 12:00 น.
  13:00 - 17:00 น.
 • พฤหัสบดี
  08:00 - 11:30 น.
  13:00 - 17:00 น.
 • ศุกร์
  09:00 - 12:00 น.
 • เสาร์
  08:00 - 12:00 น.
  13:00 - 17:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. ณิชา ปัญญาวชิราภรณ์
พญ. ณิชา ปัญญาวชิราภรณ์
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  13:00 - 18:00 น.
 • อังคาร
  08:00 - 11:00 น.
 • ศุกร์
  13:00 - 17:00 น.
 • อาทิตย์
  09:00 - 12:00 น.
  13:00 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์