ศ.พญ. วรัญญา บุญชัย
ศ.พญ. วรัญญา บุญชัย
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  08:30 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.พญ. ศศิมา เอี่ยมพันธุ์
ผศ.พญ. ศศิมา เอี่ยมพันธุ์
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 12:00 น.
  13:00 - 14:30 น.
 • เสาร์
  14:00 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
อ.นพ. ศิริชัย กำเนิดนักตะ
อ.นพ. ศิริชัย กำเนิดนักตะ
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  13:00 - 16:00 น.
 • เสาร์
  09:00 - 11:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.นพ. สิทธิโชค ทวีประดิษฐ์ผล
ผศ.นพ. สิทธิโชค ทวีประดิษฐ์ผล
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  09:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. อารยา มานะผจญ
พญ. อารยา มานะผจญ
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  13:30 - 18:00 น.
 • พุธ
  13:00 - 14:00 น.
  13:00 - 19:00 น.
 • พฤหัสบดี
  15:00 - 19:00 น.
 • ศุกร์
  09:00 - 11:30 น.
  14:00 - 18:00 น.
 • เสาร์
  09:00 - 11:30 น.
  14:00 - 18:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
 • 2
 • 3