สาระสุขภาพ

รับมือปัญหาผิวหนังในหน้าฝน

03 กรกฎาคม 2564
โรคผิวหนังหน้าฝนเป็นโรคที่พบบ่อยเมื่ออากาศเปียกชื้น ส่งผลให้ผิวหนังเกิดการอับชื้น

SiPH อัพเดท

ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง