สาระสุขภาพ

ปลดล็อก อาการนิ้วล็อก

18 มกราคม 2564
โรคใกล้ตัวที่เกิดขึ้นได้ในทุกเพศ ทุกวัย ส่วนใหญ่จะเกิดกับผู้หญิงวัยกลางคนในช่วงอายุ 40-50 ปีและในปัจจุบันพบว่ากลุ่มคนทำงานในออฟฟิศมีอาการนิ้วล็อกเพิ่มมากขึ้น

SiPH อัพเดท

ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง