ผศ.พญ. ปัญจมา ปาจารย์
ผศ.พญ. ปัญจมา ปาจารย์
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  13:30 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
อ.พญ. กานติมา กาญจนภูมิ
อ.พญ. กานติมา กาญจนภูมิ
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  16:30 - 19:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. ปารวี พรตตะเสน
พญ. ปารวี พรตตะเสน
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  13:00 - 20:00 น.
 • พุธ
  12:00 - 20:00 น.
 • พฤหัสบดี
  07:00 - 12:00 น.
 • อาทิตย์
  09:00 - 12:00 น.
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น.
 • อังคาร
  10:00 - 15:00 น.
 • พฤหัสบดี
  13:00 - 15:00 น.
 • อาทิตย์
  13:00 - 18:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. สินจิรา โสมานันท์
พญ. สินจิรา โสมานันท์
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  07:00 - 14:00 น.
 • พฤหัสบดี
  12:00 - 16:00 น.
 • ศุกร์
  07:00 - 15:00 น.
 • เสาร์
  09:00 - 12:00 น.
 • พุธ
  09:00 - 12:00 น.
 • พฤหัสบดี
  16:00 - 18:00 น.
 • ศุกร์
  15:00 - 18:00 น.
 • เสาร์
  13:00 - 18:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์