รศ. พญ. จิราพร จิตประไพกุลศาล
รศ. พญ.จิราพร จิตประไพกุลศาล
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  17:00 - 20:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1
ดูข้อมูลแพทย์
นพ. เจษฎา เกศวา
นพ.เจษฎา เกศวา
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  08:00 - 12:30 น.
  12:45 - 16:00 น.
 • อังคาร
  13:00 - 16:30 น.
 • พุธ
  08:00 - 12:30 น.
  12:45 - 16:00 น.
 • พฤหัสบดี
  08:00 - 10:00 น.
  13:00 - 15:00 น.
 • เสาร์
  08:00 - 12:00 น.
  13:00 - 15:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
นพ. เจษฎา ทวีโภคสมบูรณ์
นพ.เจษฎา ทวีโภคสมบูรณ์
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  08:00 - 11:00 น.
  12:50 - 14:50 น.
 • อังคาร
  08:00 - 11:00 น.
  12:50 - 14:50 น.
 • พฤหัสบดี
  08:00 - 11:00 น.
  12:50 - 14:50 น.
 • ศุกร์
  08:00 - 08:50 น.
 • เสาร์
  08:00 - 11:00 น.
 • อาทิตย์
  08:00 - 11:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
อ. พญ. ชวนนท์ พิมลศรี
อ. พญ.ชวนนท์ พิมลศรี
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  16:00 - 18:30 น.
 • อาทิตย์
  09:00 - 12:00 น.
  13:00 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
อ. นพ. ชวลิต โชติเรืองนภา
อ. นพ.ชวลิต โชติเรืองนภา
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  15:30 - 17:00 น.
 • พฤหัสบดี
  16:00 - 20:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ. นพ. ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล
รศ. นพ.ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ. พญ. ฐิติมา ว่องวิริยะวงศ์
ผศ. พญ.ฐิติมา ว่องวิริยะวงศ์
ตารางออกตรวจ
 • อาทิตย์
  13:00 - 16:30 น.
  สัปดาห์ที่ 2,4
ดูข้อมูลแพทย์
รศ. พญ. ณัฏฐา สายเสวย
รศ. พญ.ณัฏฐา สายเสวย
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  13:00 - 15:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. ณัฐณิชา เลี้ยงสุขสันต์
พญ.ณัฐณิชา เลี้ยงสุขสันต์
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  08:00 - 12:00 น.
  13:00 - 17:00 น.
 • พฤหัสบดี
  08:00 - 11:30 น.
  13:00 - 17:00 น.
 • ศุกร์
  09:00 - 12:00 น.
 • เสาร์
  08:00 - 12:00 น.
  13:00 - 17:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์