รศ.นพ. กรภัทร มยุระสาคร
รศ.นพ. กรภัทร มยุระสาคร
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  08:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,3,5
 • อังคาร
  08:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,4
 • อาทิตย์
  09:00 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,4
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. แคทลียา บัณฑิต
พญ. แคทลียา บัณฑิต
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  08:00 - 15:00 น.
 • พุธ
  08:00 - 15:00 น.
 • พฤหัสบดี
  08:00 - 15:00 น.
 • ศุกร์
  08:00 - 15:00 น.
 • เสาร์
  08:00 - 15:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. จริยา คุณมงคลวุฒิ
พญ. จริยา คุณมงคลวุฒิ
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  08:00 - 16:00 น.
 • อังคาร
  08:00 - 16:00 น.
 • พฤหัสบดี
  08:00 - 16:00 น.
 • ศุกร์
  08:00 - 16:00 น.
 • อาทิตย์
  08:00 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
นพ. นภดล อัสสพงษ์สุนทร
นพ. นภดล อัสสพงษ์สุนทร
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  08:30 - 16:00 น.
 • อังคาร
  08:00 - 16:00 น.
 • พุธ
  08:30 - 16:00 น.
 • ศุกร์
  08:30 - 16:00 น.
 • เสาร์
  08:00 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. เพ็ญพรรณ ศิริสุทธิ์
พญ. เพ็ญพรรณ ศิริสุทธิ์
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  07:30 - 09:00 น.
  13:00 - 16:30 น.
 • อังคาร
  07:30 - 09:00 น.
  13:00 - 16:30 น.
 • พุธ
  07:30 - 09:00 น.
  13:00 - 16:30 น.
 • พฤหัสบดี
  07:30 - 09:00 น.
  13:00 - 16:30 น.
 • ศุกร์
  07:30 - 09:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3
  13:00 - 16:30 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น.
 • อังคาร
  09:00 - 12:00 น.
 • พุธ
  09:00 - 12:00 น.
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 12:00 น.
 • ศุกร์
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3
 • เสาร์
  08:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3
ดูข้อมูลแพทย์
ศ.นพ. สุรพล สุวรรณกูล
ศ.นพ. สุรพล สุวรรณกูล
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  10:00 - 12:00 น.
 • พฤหัสบดี
  10:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. อัญชลี ตัณฑวิวัฒน์
พญ. อัญชลี ตัณฑวิวัฒน์
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  08:00 - 16:00 น.
 • พุธ
  08:00 - 16:00 น.
 • พฤหัสบดี
  08:00 - 16:00 น.
 • ศุกร์
  08:00 - 16:00 น.
 • เสาร์
  08:00 - 16:00 น.
 • อาทิตย์
  08:00 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,3,5
ดูข้อมูลแพทย์