รศ. นพ. กรภัทร มยุระสาคร
รศ. นพ.กรภัทร มยุระสาคร
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,3,5
 • อังคาร
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,4
 • อาทิตย์
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2
  09:00 - 14:00 น.
  สัปดาห์ที่ 3
ดูข้อมูลแพทย์
อ. พญ. กัณฑริดา ศรีพานิชกุลชัย
อ. พญ.กัณฑริดา ศรีพานิชกุลชัย
ตารางออกตรวจ
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. แคทลียา บัณฑิต
พญ.แคทลียา บัณฑิต
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:00 - 10:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  10:20 - 11:40 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 14:40 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  15:20 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พุธ
  09:00 - 10:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  10:20 - 11:40 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 14:40 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  15:20 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 10:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  10:20 - 11:40 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 14:40 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  15:20 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • ศุกร์
  09:00 - 10:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  10:20 - 11:40 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 14:40 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  15:20 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • เสาร์
  09:00 - 10:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  10:20 - 11:40 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 14:40 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  15:20 - 11:30 น.
  สัปดาห์ที่ 5
  15:20 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. จริยา คุณมงคลวุฒิ
พญ.จริยา คุณมงคลวุฒิ
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  08:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • อังคาร
  08:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พฤหัสบดี
  08:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • ศุกร์
  08:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • อาทิตย์
  08:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
อ. พญ. ธนาภา เรขาวศิน พินนิงตัน
อ. พญ.ธนาภา เรขาวศิน พินนิงตัน
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  13:00 - 15:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • อาทิตย์
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 4
ดูข้อมูลแพทย์
นพ. นภดล อัสสพงษ์สุนทร
นพ.นภดล อัสสพงษ์สุนทร
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  08:00 - 09:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  09:30 - 12:30 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • อังคาร
  09:30 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พุธ
  09:30 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • ศุกร์
  09:30 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • เสาร์
  09:30 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. เพ็ญพรรณ ศิริสุทธิ์
พญ.เพ็ญพรรณ ศิริสุทธิ์
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  13:00 - 16:30 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  07:30 - 08:50 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • อังคาร
  13:00 - 16:30 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  07:30 - 08:50 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พุธ
  13:00 - 16:30 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พฤหัสบดี
  13:00 - 16:30 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  07:30 - 08:50 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • ศุกร์
  07:30 - 08:50 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3
  13:00 - 16:30 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • อังคาร
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พุธ
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • ศุกร์
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3
 • เสาร์
  08:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,3
ดูข้อมูลแพทย์
อ. นพ. วิศิษฎ์ จันทร์คุณาภาส
อ. นพ.วิศิษฎ์ จันทร์คุณาภาส
ตารางออกตรวจ
 • อาทิตย์
  08:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,3,5
ดูข้อมูลแพทย์
รศ. พญ. ศนิตรา อนุวุฒินาวิน
รศ. พญ.ศนิตรา อนุวุฒินาวิน
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • เสาร์
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,4,5
 • อาทิตย์
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,3,5
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2
ดูข้อมูลแพทย์
 • 1
 • 2