สาระสุขภาพ

การอุดฟัน รู้ครบจบทุกเรื่อง (Fill Teeth)

09 มกราคม 2566
การอุดฟัน เป็นการบูรณะฟันแบบหนึ่งโดยใช้วัสดุอุดฟันเข้าไปเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไปของฟัน

SiPH อัพเดท

ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง