โรคมะเร็งตับ กับ 6 อาการบอกโรคร้าย (Liver cancer)

#ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  #โรคมะเร็งตับ #ความเสี่ยงมะเร็งตับ #อาการมะเร็งตับ #ป้องกันมะเร็งตับ #โรคมะเร็งตับอ่อน #โรคมะเร็งตับ อาการ #โรคมะเร็งตับ สาเหตุ #การป้องกันโรคมะเร็งตับ #Liver cancer

   โรคมะเร็งตับ เกิดจากเซลล์ของตับที่เป็นมะเร็ง เกิดการแบ่งตัวแล้วแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ โรคนี้จะไม่แสดงอาการในระยะแรก แต่จะแสดงอาการในระยะกลาง – ระยะสุดท้าย ทำให้อันตรายมาก สำหรับมะเร็งตับเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดมักพบในเพศชายเป็นอันดับ 1 และเพศหญิงเป็นอันดับ 3

ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งตับ

   1. ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ

   2. ผู้ป่วยโรคตับแข็ง เบาหวาน และโรคอ้วน

   3. อาหารที่มีเชื้อรา เช่น แป้งสาลี ถั่วเหลือง ถั่วลิสง

อาการของโรคมะเร็งตับ

   1. ปวดท้อง

   2. น้ำหนักลด

   3. คลำเจอก้อนแข็งบริเวณท้องส่วนบน

   4. ท้องมาน

   5. ตัวเหลือง ตาเหลือง

   6. เท้าบวม

การป้องกันโรคมะเร็งตับ

   1. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี

   2. รับประทานอาหารปรุงสุกทุกครั้ง

   3. หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

   4. หลีกเลี่ยงอาหารที่อาจมีเชื้อราปนเปื้อน

*การตรวจสุขภาพมีส่วนให้วินิจฉัยโรคได้ตั้งแต่เริ่มแรก และทำให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ ชั้น 4 โซน A

#ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  #โรคมะเร็งตับ #ความเสี่ยงมะเร็งตับ #อาการมะเร็งตับ #ป้องกันมะเร็งตับ #โรคมะเร็งตับอ่อน #โรคมะเร็งตับ อาการ #โรคมะเร็งตับ สาเหตุ #การป้องกันโรคมะเร็งตับ #Liver cancer

   โรคมะเร็งตับ เกิดจากเซลล์ของตับที่เป็นมะเร็ง เกิดการแบ่งตัวแล้วแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ โรคนี้จะไม่แสดงอาการในระยะแรก แต่จะแสดงอาการในระยะกลาง – ระยะสุดท้าย ทำให้อันตรายมาก สำหรับมะเร็งตับเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดมักพบในเพศชายเป็นอันดับ 1 และเพศหญิงเป็นอันดับ 3

ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งตับ

   1. ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ

   2. ผู้ป่วยโรคตับแข็ง เบาหวาน และโรคอ้วน

   3. อาหารที่มีเชื้อรา เช่น แป้งสาลี ถั่วเหลือง ถั่วลิสง

อาการของโรคมะเร็งตับ

   1. ปวดท้อง

   2. น้ำหนักลด

   3. คลำเจอก้อนแข็งบริเวณท้องส่วนบน

   4. ท้องมาน

   5. ตัวเหลือง ตาเหลือง

   6. เท้าบวม

การป้องกันโรคมะเร็งตับ

   1. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี

   2. รับประทานอาหารปรุงสุกทุกครั้ง

   3. หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

   4. หลีกเลี่ยงอาหารที่อาจมีเชื้อราปนเปื้อน

*การตรวจสุขภาพมีส่วนให้วินิจฉัยโรคได้ตั้งแต่เริ่มแรก และทำให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ ชั้น 4 โซน A


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง