โรคภูมิแพ้ คืออะไร?

ทำความรู้จักกับ “โรคภูมิแพ้”

โรคภูมิแพ้ เกิดจากภาวะภูมิไวเกิน (Hypersensitivity) ทำให้มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารที่พบได้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน เช่น อาหาร ไรฝุ่น ละอองเกสร ซึ่งในคนทั่วไปจะไม่มีปฏิกิริยาต่อสิ่งเหล่านี้ อาการของโรคอาจเกิดขึ้นกับระบบใดระบบหนึ่งของร่างกาย หรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายระบบ มักจะเป็นเรื้อรัง ความรุนแรงมีตั้งแต่รบกวนชีวิตประจำวันเล็กน้อยไปจนถึงขั้นที่อันตรายถึงแก่ชีวิต

โรคภูมิแพ้สามารถเกิดขึ้นได้กับหลายระบบในร่างกาย ได้แก่

 • ภูมิแพ้ทางเดินหายใจ เกิดโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ มีอาการคัดจมูก น้ำมูกไหล จาม หรือทำให้เกิดโรคหืด มีอาการไอ แน่นหน้าอก เหนื่อย หอบ หายใจมีเสียงหวีด
 • ภูมิแพ้อาหารและยา ทำให้เกิดผื่นคันแบบลมพิษ หน้าบวม ปากบวม แน่นคอ แน่นหน้าอก เป็นลมหมดสติ ความดันโลหิตต่ำ และมีโอกาสเสียชีวิตได้
 • ภูมิแพ้ผิวหนัง ทำให้เกิดผื่นแดงคันเรื้อรัง ผิวแห้งลอก ส่วนใหญ่มักเป็นตามข้อพับแขนขาและลำคอ
 • ภูมิแพ้ตา ทำให้เกิดเยื่อบุตาอักเสบ มีอาการคันตา เคืองตา ตาแดง ขยี้ตาเยอะผิดปกติ ตาบวม

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเพิ่มขึ้นของโรคภูมิแพ้

 1. การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีควันบุหรี่
 2. การได้รับสารก่อภูมิแพ้ปริมาณมากตั้งแต่อายุยังน้อย
 3. การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างบางชนิด
 4. พันธุกรรม

หากท่านหรือบุตรหลานของท่านมีอาการดังกล่าว สามารถปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้เพื่อทำการวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้อง ตลอดจนพิจารณาการทดสอบเกี่ยวกับสารก่อภูมิแพ้ตามความเหมาะสม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์โรคภูมิแพ้ ชั้น 3 โซน D

คลิก!! โปรแกรมทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง Skin Prick Test​

ทำความรู้จักกับ “โรคภูมิแพ้”

โรคภูมิแพ้ เกิดจากภาวะภูมิไวเกิน (Hypersensitivity) ทำให้มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารที่พบได้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน เช่น อาหาร ไรฝุ่น ละอองเกสร ซึ่งในคนทั่วไปจะไม่มีปฏิกิริยาต่อสิ่งเหล่านี้ อาการของโรคอาจเกิดขึ้นกับระบบใดระบบหนึ่งของร่างกาย หรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายระบบ มักจะเป็นเรื้อรัง ความรุนแรงมีตั้งแต่รบกวนชีวิตประจำวันเล็กน้อยไปจนถึงขั้นที่อันตรายถึงแก่ชีวิต

โรคภูมิแพ้สามารถเกิดขึ้นได้กับหลายระบบในร่างกาย ได้แก่

 • ภูมิแพ้ทางเดินหายใจ เกิดโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ มีอาการคัดจมูก น้ำมูกไหล จาม หรือทำให้เกิดโรคหืด มีอาการไอ แน่นหน้าอก เหนื่อย หอบ หายใจมีเสียงหวีด
 • ภูมิแพ้อาหารและยา ทำให้เกิดผื่นคันแบบลมพิษ หน้าบวม ปากบวม แน่นคอ แน่นหน้าอก เป็นลมหมดสติ ความดันโลหิตต่ำ และมีโอกาสเสียชีวิตได้
 • ภูมิแพ้ผิวหนัง ทำให้เกิดผื่นแดงคันเรื้อรัง ผิวแห้งลอก ส่วนใหญ่มักเป็นตามข้อพับแขนขาและลำคอ
 • ภูมิแพ้ตา ทำให้เกิดเยื่อบุตาอักเสบ มีอาการคันตา เคืองตา ตาแดง ขยี้ตาเยอะผิดปกติ ตาบวม

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเพิ่มขึ้นของโรคภูมิแพ้

 1. การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีควันบุหรี่
 2. การได้รับสารก่อภูมิแพ้ปริมาณมากตั้งแต่อายุยังน้อย
 3. การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างบางชนิด
 4. พันธุกรรม

หากท่านหรือบุตรหลานของท่านมีอาการดังกล่าว สามารถปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้เพื่อทำการวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้อง ตลอดจนพิจารณาการทดสอบเกี่ยวกับสารก่อภูมิแพ้ตามความเหมาะสม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์โรคภูมิแพ้ ชั้น 3 โซน D

คลิก!! โปรแกรมทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง Skin Prick Test​


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง