ข้อควรรู้ก่อนการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง (Skin Prick Test)

#ศูนย์โรคภูมิแพ้ #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #โรคภูมิแพ้ #สารก่อภูมิแพ้ #ภูมิแพ้ทางเดินหายใจ #ภูมิแพ้อาหารและยา #ภูมิแพ้ผิวหนัง #ภูมิแพ้ตา #ทดสอบสารก่อภูมิแพ้ #Allergy #skin prick test

การทดสอบภูมิแพ้ผิวหนังโดยทั่วไปนิยมตรวจในเด็กที่มีอายุ 1 ปีขึ้นไป ซึ่งต้องยอมให้แพทย์สะกิดผิวหนังหรือฉีดยาเข้าที่ชั้นของผิวหนังได้

การทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังด้วยวิธีสะกิด หรือ Skin Prick Test คืออะไร

    เป็นการทดสอบเพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรคภูมิแพ้ โดยการตรวจหาปฏิกิริยาของร่างกายที่ตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ผ่านการสะกิดบริเวณผิวหนัง เพื่อตรวจหาว่าผู้ป่วยแพ้สารก่อภูมิแพ้ชนิดใดบ้าง และใช้ประกอบการพิจารณาสำหรับการรักษาด้วยวัคซีนภูมิแพ้ (Immunotherapy)

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนการทดสอบภูมิแพ้

 • งดยารับประทานที่มีผลต่อการทดสอบทางผิวหนังอย่างน้อย 1-3 สัปดาห์ เช่น กลุ่มยาแก้แพ้ แก้ลมพิษ
  ยากล่อมประสาทและยานอนหลับ
 • หากใช้ยาสเตียรอยด์ชนิดฉีดหรือรับประทาน ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนทำการทดสอบ
 • ในวันที่ทำการทดสอบผู้ป่วยไม่ควรมีอาการป่วยหรือเป็นไข้ และควรพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อเตรียมพร้อมร่างกาย

ขั้นตอนการทดสอบ

 • ทำความสะอาดผิวหนังบริเวณท้องแขนหรือหลังด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
 • หยดน้ำยาสารก่อภูมิแพ้ลงบนผิวหนังที่ทำความสะอาดแล้ว
 • ใช้วัสดุปลายแหลมสะกิดบริเวณผิวหนังผ่านน้ำยาสารก่อภูมิแพ้
 • หลังการทดสอบรอการอ่านผล ใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์โรคภูมิแพ้ ชั้น 3 โซน D

คลิก!! โปรแกรมทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง Skin Prick Test​

#ศูนย์โรคภูมิแพ้ #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #โรคภูมิแพ้ #สารก่อภูมิแพ้ #ภูมิแพ้ทางเดินหายใจ #ภูมิแพ้อาหารและยา #ภูมิแพ้ผิวหนัง #ภูมิแพ้ตา #ทดสอบสารก่อภูมิแพ้ #Allergy #skin prick test

การทดสอบภูมิแพ้ผิวหนังโดยทั่วไปนิยมตรวจในเด็กที่มีอายุ 1 ปีขึ้นไป ซึ่งต้องยอมให้แพทย์สะกิดผิวหนังหรือฉีดยาเข้าที่ชั้นของผิวหนังได้

การทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังด้วยวิธีสะกิด หรือ Skin Prick Test คืออะไร

    เป็นการทดสอบเพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรคภูมิแพ้ โดยการตรวจหาปฏิกิริยาของร่างกายที่ตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ผ่านการสะกิดบริเวณผิวหนัง เพื่อตรวจหาว่าผู้ป่วยแพ้สารก่อภูมิแพ้ชนิดใดบ้าง และใช้ประกอบการพิจารณาสำหรับการรักษาด้วยวัคซีนภูมิแพ้ (Immunotherapy)

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนการทดสอบภูมิแพ้

 • งดยารับประทานที่มีผลต่อการทดสอบทางผิวหนังอย่างน้อย 1-3 สัปดาห์ เช่น กลุ่มยาแก้แพ้ แก้ลมพิษ
  ยากล่อมประสาทและยานอนหลับ
 • หากใช้ยาสเตียรอยด์ชนิดฉีดหรือรับประทาน ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนทำการทดสอบ
 • ในวันที่ทำการทดสอบผู้ป่วยไม่ควรมีอาการป่วยหรือเป็นไข้ และควรพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อเตรียมพร้อมร่างกาย

ขั้นตอนการทดสอบ

 • ทำความสะอาดผิวหนังบริเวณท้องแขนหรือหลังด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
 • หยดน้ำยาสารก่อภูมิแพ้ลงบนผิวหนังที่ทำความสะอาดแล้ว
 • ใช้วัสดุปลายแหลมสะกิดบริเวณผิวหนังผ่านน้ำยาสารก่อภูมิแพ้
 • หลังการทดสอบรอการอ่านผล ใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์โรคภูมิแพ้ ชั้น 3 โซน D

คลิก!! โปรแกรมทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง Skin Prick Test​


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง