ออกกำลังกายผิด ชีวิตเปลี่ยน!! (Correct Exercise)

#ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #ออกกำลังกาย #การออกกำลังกายอย่างถูกต้อง #ออกกำลังกายกล้ามเนื้อขา #Plank #squat #ท่าออกกำลังกาย #ท่าออกกําลังกายที่ถูกต้อง #ออกกําลังกายลดพุง #ออกกําลังกายลดต้นขา #Correct Exercise

การออกกำลังกายเป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวของร่างกายที่ช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายและทำให้สุขภาพดี การออกกำลังกายอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอจะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและป้องกันโรคต่างๆ ได้ 

จุดประสงค์ของการออกกำลังกาย คือ 

1. ความสนุกสนาน และผ่อนคลายความเครียด

2. เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

3. ป้องกันปัญหาสุขภาพ

4. ชะลอความเสื่อม ฟื้นฟูสภาพร่างกาย

1. การ squat คือการออกกำลังกายกล้ามเนื้อขา โดยการย่อตัวลงไปเหมือนกับเราจะนั่งลงไปบนเก้าอี้ล่องหน

1.1 ยืนตัวตรง แยกขาออกประมาณช่วงหัวไหล่ 

1.2 ย่อตัวลงไปคล้ายๆ กับกำลังจะนั่งบนเก้าอี้ เข่าต้องไม่เลยปลายเท้า

1.3 เกร็งหน้าท้องไว้ด้วย จุดส้นเท้าเป็นจุดที่รับน้ำหนัก ถ้าหากคุณลงน้ำหนักไปที่ปลายเท้า เข่าจะเลยปลายเท้าแน่นอน ซึ่งจะไม่ถูกต้อง และจะเกิดอาการบาดเจ็บขึ้นได้

2. การทำท่า Lung

2.1 ก้าวขาไปข้างหน้าข้างเดียว ย่อสะโพกลงเข่าทำมุม 90 องศา

2.2 อย่าให้เข่าข้างที่ก้าวเลยปลายเท้าออกไป

2.3 ร่างกายส่วนบนควรตั้งตรงและมองตรงไปข้างหน้า

3. การทำท่า Plank

3.1 เหยียดขาตรงและยกสะโพกขึ้นให้เป็นเส้นตรงตั้งแต่หัวไปถึงปลายเท้า

3.2 ไหล่อยู่ในตำแหน่งที่ตรงกับข้อศอก

3.3 เกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องตลอดการออกกำลังกาย

3.4 อย่าใหหลังส่วนล่างกดลงต่ำ

3.5 มองพื้น

4. การทำท่า stomach crunch ที่ถูกต้อง

4.1 นอนหงายลงกับพื้น ทำท่าซิทอัพ แต่ให้ร่างกายส่วนบนห่างจากพื้นประมาณ 3 นิ้ว

4.2 อย่ากดคางเข้าหาหน้าอก เมื่อยกตัวขึ้น ให้จินตนาการว่ามีลูกเทนนิสกั้นอยู่ระหว่างคางของคุณกับหน้าอก

4.3 เกร็งหน้าท้องตลอดการออกกกำลังกายด้วยท่านี้

4.4 อย่าสะบัดศีรษะขึ้นจากพื้น

5. การทำท่า Overhead triceps extension

5.1 หน้ามองตรงไปข้างหน้า หน้าอกยกขึ้น พร้อมกับกดไหล่ให้ห่างจากหู

5.2 ยืดหลังตรง ศอกชี้ไปด้านหน้า และเก็บหน้าท้อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 3 โซน C

#ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #ออกกำลังกาย #การออกกำลังกายอย่างถูกต้อง #ออกกำลังกายกล้ามเนื้อขา #Plank #squat #ท่าออกกำลังกาย #ท่าออกกําลังกายที่ถูกต้อง #ออกกําลังกายลดพุง #ออกกําลังกายลดต้นขา #Correct Exercise

การออกกำลังกายเป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวของร่างกายที่ช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายและทำให้สุขภาพดี การออกกำลังกายอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอจะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและป้องกันโรคต่างๆ ได้ 

จุดประสงค์ของการออกกำลังกาย คือ 

1. ความสนุกสนาน และผ่อนคลายความเครียด

2. เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

3. ป้องกันปัญหาสุขภาพ

4. ชะลอความเสื่อม ฟื้นฟูสภาพร่างกาย

1. การ squat คือการออกกำลังกายกล้ามเนื้อขา โดยการย่อตัวลงไปเหมือนกับเราจะนั่งลงไปบนเก้าอี้ล่องหน

1.1 ยืนตัวตรง แยกขาออกประมาณช่วงหัวไหล่ 

1.2 ย่อตัวลงไปคล้ายๆ กับกำลังจะนั่งบนเก้าอี้ เข่าต้องไม่เลยปลายเท้า

1.3 เกร็งหน้าท้องไว้ด้วย จุดส้นเท้าเป็นจุดที่รับน้ำหนัก ถ้าหากคุณลงน้ำหนักไปที่ปลายเท้า เข่าจะเลยปลายเท้าแน่นอน ซึ่งจะไม่ถูกต้อง และจะเกิดอาการบาดเจ็บขึ้นได้

2. การทำท่า Lung

2.1 ก้าวขาไปข้างหน้าข้างเดียว ย่อสะโพกลงเข่าทำมุม 90 องศา

2.2 อย่าให้เข่าข้างที่ก้าวเลยปลายเท้าออกไป

2.3 ร่างกายส่วนบนควรตั้งตรงและมองตรงไปข้างหน้า

3. การทำท่า Plank

3.1 เหยียดขาตรงและยกสะโพกขึ้นให้เป็นเส้นตรงตั้งแต่หัวไปถึงปลายเท้า

3.2 ไหล่อยู่ในตำแหน่งที่ตรงกับข้อศอก

3.3 เกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องตลอดการออกกำลังกาย

3.4 อย่าใหหลังส่วนล่างกดลงต่ำ

3.5 มองพื้น

4. การทำท่า stomach crunch ที่ถูกต้อง

4.1 นอนหงายลงกับพื้น ทำท่าซิทอัพ แต่ให้ร่างกายส่วนบนห่างจากพื้นประมาณ 3 นิ้ว

4.2 อย่ากดคางเข้าหาหน้าอก เมื่อยกตัวขึ้น ให้จินตนาการว่ามีลูกเทนนิสกั้นอยู่ระหว่างคางของคุณกับหน้าอก

4.3 เกร็งหน้าท้องตลอดการออกกกำลังกายด้วยท่านี้

4.4 อย่าสะบัดศีรษะขึ้นจากพื้น

5. การทำท่า Overhead triceps extension

5.1 หน้ามองตรงไปข้างหน้า หน้าอกยกขึ้น พร้อมกับกดไหล่ให้ห่างจากหู

5.2 ยืดหลังตรง ศอกชี้ไปด้านหน้า และเก็บหน้าท้อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 3 โซน C


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง