เวทเทรนนิ่งก่อนวิ่ง ช่วยสลายไขมันได้ดี (Weight Training)

#ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #เวทเทรนนิ่ง #เวทเทรนนิ่งก่อนวิ่ง #สลายไขมัน #วิ่งลดน้ำหนัก #กระชับรูปร่าง #เผาผลาญไขมัน #การออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ #ารออกกำลังกาย #สควอช #ท่าแพลงก์ #Weight Training

ถ้าการวิ่งลดน้ำหนักเพียงอย่างเดียวยังให้ผลลัพธ์ไม่ทันใจ หลายคนจึงเพิ่มการเวทเทรนนิ่งด้วยเพื่อให้รูปร่างกระชับยิ่งขึ้นและเผาผลาญไขมันได้ด้วย เนื่องจากขณะเวทเทรนนิ่ง ร่างกายจะหลั่งโกรทฮอร์โมนและนอร์อะดรีนาลีน (noradrenalin) ซึ่งทำหน้าที่กระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ไลเปสที่ย่อยสลายไขมันออกมา

เมื่อมีการเวทเทรนนิ่งอย่างเหมาะสมจะทำให้กรดแล็กติกในกล้ามเนื้อเข้มข้นขึ้น จึงกระตุ้นให้เร่งการหลั่งฮอร์โมนทั้งสองชนิดมากขึ้น และจะยิ่งได้ผลดีหากมีการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอเสริมหลังเวทเทรนนิ่งด้วย

    

หากพิจารณาจากกราฟข้างต้นจะเห็นว่า การเวทเทรนนิ่งหลังจากวิ่งลดน้ำหนักด้วยความเร็วที่เหมาะสม แต่กลับหลั่งโกรธฮอร์โมนค่อนข้างต่ำแต่ถ้าลองสลับมาเวทเทรนนิ่งก่อนวิ่ง โกรธฮอร์โมนกลับหลั่งออกมามากกว่า จึงเผาผลาญไขมันมาใช้เป็นพลังงานได้ต่อเนื่องกว่า และเพื่อให้ประสิทธิภาพในการหลั่งฮอร์โมนดียิ่งขึ้น ควรเน้นท่าบริหารกล้ามเนื้อมัดใหญ่อย่างหนัก เช่น การทำท่าสควอชที่ใช้กล้ามเนื้อกลุ่มใหญ่บริเวณก้นและต้นขา หรือท่าแพลงก์ที่ใช้กล้ามเนื้อทั้งร่างกาย

เวทเทรนนิ่งร่วมกับวิ่งหรือการวิ่งอย่างเดียวก็สร้างกล้ามเนื้อได้ ความแตกต่างระหว่างคนที่วิ่งเป็นประจำกับคนที่ไม่เคยวิ่งอย่างชัดเจนคือ ปริมาณกล้ามเนื้อช่วงล่าง คนที่วิ่งเป็นประจำจะมีกล้ามเนื้อจำนวนมาก โดยเฉพาะกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังและสะโพก ทั้ง ๆ ที่ไม่ต้องเวทเทรนนิ่งเลย ปกติกล้ามเนื้อส่วนนี้ไม่ค่อยได้รับความสนใจมากนัก เมื่อหันมามองอีกทีจึงพบความเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนการเพิ่มกล้ามเนื้อช่วงล่างซึ่งมีลักษณะเป็นกล้ามเนื้อขนาดใหญ่ต้องใช้แรงกระทำมหาศาล การถ่วงน้ำหนักสัก 3 เท่าของน้ำหนักตัวที่ขาขณะวิ่งช่วยให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นใช้งานได้เป็นอย่างดีโดยไม่ต้องอาศัยเทคนิคหรือทักษะใดๆ

ฉะนั้นคนที่อยากลดความอ้วนในเวลาอันรวดเร็ว ควรเวทเทรนนิ่งร่วมกับการวิ่งถ่วงน้ำหนัก ซึ่งจะส่งผลให้การหลั่งโกรทฮอร์โมนเพิ่มมากขึ้น และยังช่วยสลายไขมันได้ดี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 3 โซน C

#ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #เวทเทรนนิ่ง #เวทเทรนนิ่งก่อนวิ่ง #สลายไขมัน #วิ่งลดน้ำหนัก #กระชับรูปร่าง #เผาผลาญไขมัน #การออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ #ารออกกำลังกาย #สควอช #ท่าแพลงก์ #Weight Training

ถ้าการวิ่งลดน้ำหนักเพียงอย่างเดียวยังให้ผลลัพธ์ไม่ทันใจ หลายคนจึงเพิ่มการเวทเทรนนิ่งด้วยเพื่อให้รูปร่างกระชับยิ่งขึ้นและเผาผลาญไขมันได้ด้วย เนื่องจากขณะเวทเทรนนิ่ง ร่างกายจะหลั่งโกรทฮอร์โมนและนอร์อะดรีนาลีน (noradrenalin) ซึ่งทำหน้าที่กระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ไลเปสที่ย่อยสลายไขมันออกมา

เมื่อมีการเวทเทรนนิ่งอย่างเหมาะสมจะทำให้กรดแล็กติกในกล้ามเนื้อเข้มข้นขึ้น จึงกระตุ้นให้เร่งการหลั่งฮอร์โมนทั้งสองชนิดมากขึ้น และจะยิ่งได้ผลดีหากมีการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอเสริมหลังเวทเทรนนิ่งด้วย

    

หากพิจารณาจากกราฟข้างต้นจะเห็นว่า การเวทเทรนนิ่งหลังจากวิ่งลดน้ำหนักด้วยความเร็วที่เหมาะสม แต่กลับหลั่งโกรธฮอร์โมนค่อนข้างต่ำแต่ถ้าลองสลับมาเวทเทรนนิ่งก่อนวิ่ง โกรธฮอร์โมนกลับหลั่งออกมามากกว่า จึงเผาผลาญไขมันมาใช้เป็นพลังงานได้ต่อเนื่องกว่า และเพื่อให้ประสิทธิภาพในการหลั่งฮอร์โมนดียิ่งขึ้น ควรเน้นท่าบริหารกล้ามเนื้อมัดใหญ่อย่างหนัก เช่น การทำท่าสควอชที่ใช้กล้ามเนื้อกลุ่มใหญ่บริเวณก้นและต้นขา หรือท่าแพลงก์ที่ใช้กล้ามเนื้อทั้งร่างกาย

เวทเทรนนิ่งร่วมกับวิ่งหรือการวิ่งอย่างเดียวก็สร้างกล้ามเนื้อได้ ความแตกต่างระหว่างคนที่วิ่งเป็นประจำกับคนที่ไม่เคยวิ่งอย่างชัดเจนคือ ปริมาณกล้ามเนื้อช่วงล่าง คนที่วิ่งเป็นประจำจะมีกล้ามเนื้อจำนวนมาก โดยเฉพาะกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังและสะโพก ทั้ง ๆ ที่ไม่ต้องเวทเทรนนิ่งเลย ปกติกล้ามเนื้อส่วนนี้ไม่ค่อยได้รับความสนใจมากนัก เมื่อหันมามองอีกทีจึงพบความเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนการเพิ่มกล้ามเนื้อช่วงล่างซึ่งมีลักษณะเป็นกล้ามเนื้อขนาดใหญ่ต้องใช้แรงกระทำมหาศาล การถ่วงน้ำหนักสัก 3 เท่าของน้ำหนักตัวที่ขาขณะวิ่งช่วยให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นใช้งานได้เป็นอย่างดีโดยไม่ต้องอาศัยเทคนิคหรือทักษะใดๆ

ฉะนั้นคนที่อยากลดความอ้วนในเวลาอันรวดเร็ว ควรเวทเทรนนิ่งร่วมกับการวิ่งถ่วงน้ำหนัก ซึ่งจะส่งผลให้การหลั่งโกรทฮอร์โมนเพิ่มมากขึ้น และยังช่วยสลายไขมันได้ดี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 3 โซน C


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง