ขี้หลงขี้ลืม เสี่ยงโรคอัลไซเมอร์จริงหรือ?

     หลายคนคงมีความเข้าใจว่าอาการขี้หลงขี้ลืมเป็นอาการของโรคอัลไซเมอร์ ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมที่เป็นธรรมชาติในผู้สูงอายุ แต่ก็ไม่พบว่าผู้สูงอายุจะเป็นโรคอัลไซเมอร์กันทุกคน ทำให้เข้าใจว่าความชราไม่ได้เป็นสาเหตุเดียวของโรคอัลไซเมอร์ แต่เป็นความเสื่อมถอยของสมอง

โรคอัลไซเมอร์คืออะไร?

     โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer's Disease) คือโรคที่เป็นสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมชนิดที่พบบ่อยที่สุด ส่งผลต่อสมองส่วนที่ใช้ในการควบคุมความคิด ความทรงจำ และการใช้ภาษา ทำให้มีอาการหลงลืม มีระดับอาการตั้งแต่ไม่รุนแรงไปจนถึงไม่สามารถตอบสนองต่อสิ่งรอบข้างได้ ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน โดยเฉลี่ยผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์จะอยู่ได้นาน 8 - 10 ปี

อาการของโรคอัลไซเมอร์

     โรคอัลไซเมอร์ ไม่ได้มีแค่อาการความจำเสื่อม หรือหลงๆ ลืมๆ เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีอาการทางอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เช่น โกรธง่าย เศร้าง่าย หรือหลงทิศหลงทางง่ายกว่าคนทั่วไป โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ

 1. ระยะเริ่มต้น เช่น ลืมบทสนทนาหรือเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น วางของผิดที่ ถามคำถามซ้ำคำเดิมๆ
 2. ระยะกลาง เช่น จำชื่อคนรู้จักไม่ได้ หลงทาง มีพฤติกรรมทำอะไรซ้ำๆ ไม่สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ได้
 3. ระยะปลาย เช่น ประสาทหลอน อาละวาด กลืนอาหารลำบาก เคลื่อนไหวตัวเองลำบาก น้ำหนักลด

 

 

 

สาเหตุของโรคอัลไซเมอร์

     อัลไซเมอร์ เกิดจากการฝ่อของสมอง ส่งผลต่อโครงสร้างและการทำงานของสมอง ซึ่งสาเหตุของการฝ่อของสมองยังไม่ทราบแน่ชัด อาจเกิดจากปัจจัยอื่นๆ ที่มีส่วนเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอัลไซเมอร์ ดังนี้

 • อายุ เมื่ออายุ 65 ปีขึ้นไป โอกาสเสี่ยงเป็นโรคอัลไซเมอร์จะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าทุกๆ 5 ปี
 • พันธุกรรม หากบุคคลในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคอัลไซเมอร์ สมาชิกในครอบครัวก็มีความเสี่ยง
 • กลุ่มอาการดาวน์ เป็นผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากเกิดการสะสมของอะไมลอยด์ขึ้นในสมอง
 • ศีรษะได้รับบาดเจ็บ ผู้ที่เคยได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรงจะยิ่งมีความเสี่ยงเป็นโรคอัลไซเมอร์
 • โรคหลอดเลือดหัวใจ เกิดจากการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสม เช่น สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ น้ำหนักเกิน

การป้องกันโรคอัลไซเมอร์

     ทุกวันนี้ยังไม่พบวิธีการรักษาให้หายขาด แต่มีวิธีการรักษาตามอาการของผู้ป่วยในแต่ละราย รวมถึงการดูแลผู้ป่วยเกี่ยวกับพฤติกรรมจากโรค การป้องกันจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยชะลอความเสื่อมของโรคอัลไซเมอร์ได้ เช่น กระตุ้นการทำงานของสมองให้ตื่นตัวโดยการอ่านหนังสือ เล่นเกมที่ต้องใช้ความคิดหรือความจำ นอกจากนี้การควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ การออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอจะช่วยให้สมองสดชื่นและชะลอความเสื่อมของโรคได้ เช่น การวิ่ง การเดิน ปั่นจักรยาน ว่ายน้ำ เต้นแอโรบิก กระโดดเชือก

     อย่างไรก็ตาม ผู้ที่เริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับความจำ ควรรีบมาพบแพทย์ตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาให้สามารถป้องกันอันตรายจากภาวะแทรกซ้อนของโรคอัลไซเมอร์ได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์อายุรกรรม ชั้น 2 โซน D

     หลายคนคงมีความเข้าใจว่าอาการขี้หลงขี้ลืมเป็นอาการของโรคอัลไซเมอร์ ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมที่เป็นธรรมชาติในผู้สูงอายุ แต่ก็ไม่พบว่าผู้สูงอายุจะเป็นโรคอัลไซเมอร์กันทุกคน ทำให้เข้าใจว่าความชราไม่ได้เป็นสาเหตุเดียวของโรคอัลไซเมอร์ แต่เป็นความเสื่อมถอยของสมอง

โรคอัลไซเมอร์คืออะไร?

     โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer's Disease) คือโรคที่เป็นสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมชนิดที่พบบ่อยที่สุด ส่งผลต่อสมองส่วนที่ใช้ในการควบคุมความคิด ความทรงจำ และการใช้ภาษา ทำให้มีอาการหลงลืม มีระดับอาการตั้งแต่ไม่รุนแรงไปจนถึงไม่สามารถตอบสนองต่อสิ่งรอบข้างได้ ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน โดยเฉลี่ยผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์จะอยู่ได้นาน 8 - 10 ปี

อาการของโรคอัลไซเมอร์

     โรคอัลไซเมอร์ ไม่ได้มีแค่อาการความจำเสื่อม หรือหลงๆ ลืมๆ เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีอาการทางอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เช่น โกรธง่าย เศร้าง่าย หรือหลงทิศหลงทางง่ายกว่าคนทั่วไป โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ

 1. ระยะเริ่มต้น เช่น ลืมบทสนทนาหรือเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น วางของผิดที่ ถามคำถามซ้ำคำเดิมๆ
 2. ระยะกลาง เช่น จำชื่อคนรู้จักไม่ได้ หลงทาง มีพฤติกรรมทำอะไรซ้ำๆ ไม่สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ได้
 3. ระยะปลาย เช่น ประสาทหลอน อาละวาด กลืนอาหารลำบาก เคลื่อนไหวตัวเองลำบาก น้ำหนักลด

 

สาเหตุของโรคอัลไซเมอร์

     อัลไซเมอร์ เกิดจากการฝ่อของสมอง ส่งผลต่อโครงสร้างและการทำงานของสมอง ซึ่งสาเหตุของการฝ่อของสมองยังไม่ทราบแน่ชัด อาจเกิดจากปัจจัยอื่นๆ ที่มีส่วนเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอัลไซเมอร์ ดังนี้

 • อายุ เมื่ออายุ 65 ปีขึ้นไป โอกาสเสี่ยงเป็นโรคอัลไซเมอร์จะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าทุกๆ 5 ปี
 • พันธุกรรม หากบุคคลในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคอัลไซเมอร์ สมาชิกในครอบครัวก็มีความเสี่ยง
 • กลุ่มอาการดาวน์ เป็นผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากเกิดการสะสมของอะไมลอยด์ขึ้นในสมอง
 • ศีรษะได้รับบาดเจ็บ ผู้ที่เคยได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรงจะยิ่งมีความเสี่ยงเป็นโรคอัลไซเมอร์
 • โรคหลอดเลือดหัวใจ เกิดจากการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสม เช่น สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ น้ำหนักเกิน

การป้องกันโรคอัลไซเมอร์

     ทุกวันนี้ยังไม่พบวิธีการรักษาให้หายขาด แต่มีวิธีการรักษาตามอาการของผู้ป่วยในแต่ละราย รวมถึงการดูแลผู้ป่วยเกี่ยวกับพฤติกรรมจากโรค การป้องกันจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยชะลอความเสื่อมของโรคอัลไซเมอร์ได้ เช่น กระตุ้นการทำงานของสมองให้ตื่นตัวโดยการอ่านหนังสือ เล่นเกมที่ต้องใช้ความคิดหรือความจำ นอกจากนี้การควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ การออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอจะช่วยให้สมองสดชื่นและชะลอความเสื่อมของโรคได้ เช่น การวิ่ง การเดิน ปั่นจักรยาน ว่ายน้ำ เต้นแอโรบิก กระโดดเชือก

     อย่างไรก็ตาม ผู้ที่เริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับความจำ ควรรีบมาพบแพทย์ตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาให้สามารถป้องกันอันตรายจากภาวะแทรกซ้อนของโรคอัลไซเมอร์ได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์อายุรกรรม ชั้น 2 โซน D


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง