ตารางตรวจจุดภาพชัด เช็คอาการจอตาเสื่อม

    โรคจุดภาพชัดที่จอตาเสื่อม (Macular Degeneration) เป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการเสื่อมของบริเวณจุดภาพชัดของจอประสาทตา ทำให้สูญเสียการมองเห็นเฉพาะส่วนกลางของภาพ โดยที่ภาพด้านข้างของการมองเห็นยังดีอยู่ มักพบในผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้กลุ่มผู้สูงอายุสูญเสียการมองเห็น

อาการเริ่มต้นของโรคจุดภาพชัดที่จอตาเสื่อม

เบื้องต้นผู้ป่วยจะไม่มีอาการเจ็บปวดใดๆ แต่หากมีอาการดังต่อไปนี้ควรรีบมาปรึกษาจักษุแพทย์

 1. มองเห็นกรอบประตูมีลักษณะโค้งงอหรือเป็นระลอกคลื่น
 2. มองเห็นภาพไม่ชัด
 3. มีจุดดำ หรือจุดบอดบริเวณศูนย์กลางของภาพที่มองเห็น
 4. มีความลำบากในการอ่านหนังสือ หรือทำกิจกรรมอื่นๆ ที่ต้องอาศัยรายละเอียด
 5. มีปัญหาในการสังเกตความแตกต่างของใบหน้าบุคคล

      หากมองไม่เห็นจุดกลางตารางหรือมีเส้นไม่ตรง ซ้อนกันหรือขาดออกจากกันถือว่าผิดปกติ         

ขั้นตอนการตรวจจุดภาพชัด

    จักษุแพทย์จะแนะนำให้ผู้สูงอายุที่มีโอกาสเกิดโรคจุดภาพชัดที่จอตาเสื่อม หรือผู้ที่เป็นโรคจุดภาพชัดที่จอตาเสื่อมแล้ว ควรทดสอบสภาพจอตาเป็นประจำด้วยการมองตารางตรวจจุดภาพชัด โดยสามารถทดสอบได้ด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอนในการตรวจ ดังนี้

 1. ทดสอบตาทีละข้าง
 2. สวมแว่นตาที่ใช้อ่านหนังสือ
 3. ถือตารางในระยะอ่านหนังสือหรือประมาณ 14 นิ้ว
 4. มองที่จุดกลางตาราง หากมองเห็นเส้นตรงเป็นตารางถือว่าปกติ
** หากมองไม่เห็นจุดกลางตารางหรือมีเส้นไม่ตรง ซ้อนกัน หรือขาดออกจากกัน ควรรีบมาพบจักษุแพทย์โดยด่วน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์ตา ชั้น 4 โซน A

    โรคจุดภาพชัดที่จอตาเสื่อม (Macular Degeneration) เป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการเสื่อมของบริเวณจุดภาพชัดของจอประสาทตา ทำให้สูญเสียการมองเห็นเฉพาะส่วนกลางของภาพ โดยที่ภาพด้านข้างของการมองเห็นยังดีอยู่ มักพบในผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้กลุ่มผู้สูงอายุสูญเสียการมองเห็น

อาการเริ่มต้นของโรคจุดภาพชัดที่จอตาเสื่อม

เบื้องต้นผู้ป่วยจะไม่มีอาการเจ็บปวดใดๆ แต่หากมีอาการดังต่อไปนี้ควรรีบมาปรึกษาจักษุแพทย์

 1. มองเห็นกรอบประตูมีลักษณะโค้งงอหรือเป็นระลอกคลื่น
 2. มองเห็นภาพไม่ชัด
 3. มีจุดดำ หรือจุดบอดบริเวณศูนย์กลางของภาพที่มองเห็น
 4. มีความลำบากในการอ่านหนังสือ หรือทำกิจกรรมอื่นๆ ที่ต้องอาศัยรายละเอียด
 5. มีปัญหาในการสังเกตความแตกต่างของใบหน้าบุคคล

   

หากมองไม่เห็นจุดกลางตารางหรือมีเส้นไม่ตรง ซ้อนกันหรือขาดออกจากกันถือว่าผิดปกติ         

ขั้นตอนการตรวจจุดภาพชัด

    จักษุแพทย์จะแนะนำให้ผู้สูงอายุที่มีโอกาสเกิดโรคจุดภาพชัดที่จอตาเสื่อม หรือผู้ที่เป็นโรคจุดภาพชัดที่จอตาเสื่อมแล้ว ควรทดสอบสภาพจอตาเป็นประจำด้วยการมองตารางตรวจจุดภาพชัด โดยสามารถทดสอบได้ด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอนในการตรวจ ดังนี้

 1. ทดสอบตาทีละข้าง
 2. สวมแว่นตาที่ใช้อ่านหนังสือ
 3. ถือตารางในระยะอ่านหนังสือหรือประมาณ 14 นิ้ว
 4. มองที่จุดกลางตาราง หากมองเห็นเส้นตรงเป็นตารางถือว่าปกติ
** หากมองไม่เห็นจุดกลางตารางหรือมีเส้นไม่ตรง ซ้อนกัน หรือขาดออกจากกัน ควรรีบมาพบจักษุแพทย์โดยด่วน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์ตา ชั้น 4 โซน A


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง