มะเร็งกระดูก รู้ก่อนรักษาได้

มะเร็งกระดูกมักไม่มีสัญญานเตือนให้รู้ล่วงหน้า ในปัจจุบันยังไม่มีวิธีการตรวจหามะเร็งกระดูกได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ต้องสังเกตอาการผิดปกติอย่างใกล้ชิดจึงจะตรวจพบได้ในระยะเริ่มแรก โดยทั่วไปมะเร็งกระดูกแบ่งได้  2 ชนิด

 1. เกิดจากความผิดปกติภายในเซลล์ของกระดูกที่เป็นเนื้องอก ซึ่งถ้าเป็นเนื้อร้ายก็จะก่อให้เกิดมะเร็งกระดูก
 2. เกิดจากการแพร่กระจายของมะเร็งชนิดอื่นมาที่กระดูก ซึ่งมักเกิดกับผู้ป่วยที่มีประวัติการเป็นมะเร็งของอวัยวะอื่นๆ มาก่อน เช่น มะเร็งเต้านม หรือมะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นต้น

สาเหตุของมะเร็งกระดูก

สาเหตุการเกิดมะเร็งกระดูกยังไม่สามารถชี้ชัดได้ทั้งหมด โดยทั่วไปเกิดจากเซลล์ในร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์มะเร็งแล้วค่อยๆ เติบโตขึ้นในร่างกาย หากโตขึ้นจนถึงจุดหนึ่งอาจมีการแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ ถึงแม้ว่าเซลล์ในร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์มะเร็งหรือยีนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแต่ไม่ได้มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมไปยังบุตรหลานได้

สังเกตอย่างไรว่าเริ่มเป็นมะเร็งกระดูก

มะเร็งกระดูกมักจะเกิดขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว โดยทั่วไปจะมาด้วยอาการ ดังนี้

 1. มีอาการปวดกระดูกโดยเฉพาะตอนกลางคืน อาจทำให้ต้องลุกขึ้นขยับไปขยับมาแล้วอาการจะดีขึ้น ซึ่งแตกต่างจากอาการปวดจากกล้ามเนื้ออักเสบหรือจากข้อเคล็ดต่างๆ ที่ปวดในช่วงที่ใช้งานบริเวณนั้น
 2. หากเป็นในเด็กจะมีอาการปวดกระดูกมากขึ้นเวลาไปวิ่งเล่นแล้วหกล้ม หรือไปเตะฟุตบอล โดยที่อาการปวดจะไม่หายในระยะเวลาอันสั้น ยิ่งตอนกลางคืนจะมีอาการปวดมากขึ้น 
 3. มีก้อนโตขึ้นเรื่อยๆ จากกระดูก
 4. เมื่อเป็นมากขึ้นอาจมีอาการเบื่ออาหาร น้ำหนักลดได้

มะเร็งกระดูกรักษาอย่างไร

การรักษาผู้ป่วยขึ้นอยู่กับชนิดและระยะของโรค มีตั้งแต่การให้ยาบรรเทาอาการปวด ยาเคมีบำบัด ยาต้านฮอร์โมน หรือยาลดแคลเซียมในเลือด ซึ่งจะช่วยลดอาการปวดและช่วยให้กระดูกแข็งแรงขึ้น ส่วนการรักษาด้วยรังสีรักษาจะช่วยหยุดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเฉพาะตำแหน่ง ลดอาการปวด ช่วยให้ผู้ป่วยหายจากอาการอัมพาตในรายที่มะเร็งแพร่กระจายไปที่กระดูกสันหลัง ส่วนผู้ป่วยที่เป็นมากและเป็นหลายตำแหน่งจะทำการฉายแสงรักษาเพื่อลดอาการปวด และหากพบมะเร็งกระดูกในตำแหน่งที่รับน้ำหนักมาก เช่น กระดูกต้นขา แพทย์จะใช้วิธีผ่าตัดเอากระดูกที่เป็นมะเร็งออก และทดแทนด้วยโลหะชนิดต่างๆ เพื่อเสริมความแข็งแรงของกระดูกที่ขา หรือทดแทนด้วยกระดูกที่นำไปฆ่าเชื้อมะเร็งแล้วกลับมาใส่ใหม่ ด้วยวิวัฒนาการรักษาต่างๆ ทำให้ผู้ป่วยสามารถเดินได้จนเกือบปกติ

มะเร็งกระดูกแม้จะพบได้น้อย แต่เมื่อเป็นแล้วจะมีอาการทรุดอย่างรวดเร็ว หากพบความผิดปกติ เช่น มีก้อนบริเวณแขน ขา กระดูก ควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที เพราะการวินิจฉัยโรคได้เร็วและให้การรักษาที่เหมาะสมตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของโรค และยังไม่มีการแพร่กระจายไปที่อวัยวะอื่นๆสามารถรักษาให้หายขาดได้ ทั้งนี้จะทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตสูง และมีคุณภาพชีวิตภายหลังการรักษาที่ดี

ข้อมูลจาก ผศ.นพ. ระพินทร์ พิมลศานติ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ ชั้น 2 โซน A

มะเร็งกระดูกมักไม่มีสัญญานเตือนให้รู้ล่วงหน้า ในปัจจุบันยังไม่มีวิธีการตรวจหามะเร็งกระดูกได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ต้องสังเกตอาการผิดปกติอย่างใกล้ชิดจึงจะตรวจพบได้ในระยะเริ่มแรก โดยทั่วไปมะเร็งกระดูกแบ่งได้  2 ชนิด

 1. เกิดจากความผิดปกติภายในเซลล์ของกระดูกที่เป็นเนื้องอก ซึ่งถ้าเป็นเนื้อร้ายก็จะก่อให้เกิดมะเร็งกระดูก
 2. เกิดจากการแพร่กระจายของมะเร็งชนิดอื่นมาที่กระดูก ซึ่งมักเกิดกับผู้ป่วยที่มีประวัติการเป็นมะเร็งของอวัยวะอื่นๆ มาก่อน เช่น มะเร็งเต้านม หรือมะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นต้น

สาเหตุของมะเร็งกระดูก

สาเหตุการเกิดมะเร็งกระดูกยังไม่สามารถชี้ชัดได้ทั้งหมด โดยทั่วไปเกิดจากเซลล์ในร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์มะเร็งแล้วค่อยๆ เติบโตขึ้นในร่างกาย หากโตขึ้นจนถึงจุดหนึ่งอาจมีการแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ ถึงแม้ว่าเซลล์ในร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์มะเร็งหรือยีนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแต่ไม่ได้มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมไปยังบุตรหลานได้

สังเกตอย่างไรว่าเริ่มเป็นมะเร็งกระดูก

มะเร็งกระดูกมักจะเกิดขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว โดยทั่วไปจะมาด้วยอาการ ดังนี้

 1. มีอาการปวดกระดูกโดยเฉพาะตอนกลางคืน อาจทำให้ต้องลุกขึ้นขยับไปขยับมาแล้วอาการจะดีขึ้น ซึ่งแตกต่างจากอาการปวดจากกล้ามเนื้ออักเสบหรือจากข้อเคล็ดต่างๆ ที่ปวดในช่วงที่ใช้งานบริเวณนั้น
 2. หากเป็นในเด็กจะมีอาการปวดกระดูกมากขึ้นเวลาไปวิ่งเล่นแล้วหกล้ม หรือไปเตะฟุตบอล โดยที่อาการปวดจะไม่หายในระยะเวลาอันสั้น ยิ่งตอนกลางคืนจะมีอาการปวดมากขึ้น 
 3. มีก้อนโตขึ้นเรื่อยๆ จากกระดูก
 4. เมื่อเป็นมากขึ้นอาจมีอาการเบื่ออาหาร น้ำหนักลดได้

มะเร็งกระดูกรักษาอย่างไร

การรักษาผู้ป่วยขึ้นอยู่กับชนิดและระยะของโรค มีตั้งแต่การให้ยาบรรเทาอาการปวด ยาเคมีบำบัด ยาต้านฮอร์โมน หรือยาลดแคลเซียมในเลือด ซึ่งจะช่วยลดอาการปวดและช่วยให้กระดูกแข็งแรงขึ้น ส่วนการรักษาด้วยรังสีรักษาจะช่วยหยุดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเฉพาะตำแหน่ง ลดอาการปวด ช่วยให้ผู้ป่วยหายจากอาการอัมพาตในรายที่มะเร็งแพร่กระจายไปที่กระดูกสันหลัง ส่วนผู้ป่วยที่เป็นมากและเป็นหลายตำแหน่งจะทำการฉายแสงรักษาเพื่อลดอาการปวด และหากพบมะเร็งกระดูกในตำแหน่งที่รับน้ำหนักมาก เช่น กระดูกต้นขา แพทย์จะใช้วิธีผ่าตัดเอากระดูกที่เป็นมะเร็งออก และทดแทนด้วยโลหะชนิดต่างๆ เพื่อเสริมความแข็งแรงของกระดูกที่ขา หรือทดแทนด้วยกระดูกที่นำไปฆ่าเชื้อมะเร็งแล้วกลับมาใส่ใหม่ ด้วยวิวัฒนาการรักษาต่างๆ ทำให้ผู้ป่วยสามารถเดินได้จนเกือบปกติ

มะเร็งกระดูกแม้จะพบได้น้อย แต่เมื่อเป็นแล้วจะมีอาการทรุดอย่างรวดเร็ว หากพบความผิดปกติ เช่น มีก้อนบริเวณแขน ขา กระดูก ควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที เพราะการวินิจฉัยโรคได้เร็วและให้การรักษาที่เหมาะสมตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของโรค และยังไม่มีการแพร่กระจายไปที่อวัยวะอื่นๆสามารถรักษาให้หายขาดได้ ทั้งนี้จะทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตสูง และมีคุณภาพชีวิตภายหลังการรักษาที่ดี

ข้อมูลจาก ผศ.นพ. ระพินทร์ พิมลศานติ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ ชั้น 2 โซน A


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง