โรคจมูกอักเสบเรื้อรัง กับการใช้คลื่นความถี่วิทยุในการรักษา

  โรคจมูกอักเสบเรื้อรัง เกิดจากเยื่อบุจมูกไวผิดปกติเมื่อสัมผัสกับสิ่งกระตุ้น เช่น ของฉุน ฝุ่น ควัน รวมไปถึงอากาศที่เปลี่ยนแปลง จึงทำให้ผู้ป่วยมีอาการคัดจมูก คัน จาม น้ำมูกไหล และน้ำมูกไหลลงคอ ซึ่งการรับประทานยาและการใช้ยาพ่นจมูกสามารถบรรเทาอาการได้ ในกรณีที่ผู้ป่วยบางรายมีอาการไม่ดีขึ้น หรือไม่ต้องการใช้ยา การใช้คลื่นความถี่วิทยุจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาโรคจมูกอักเสบเรื้อรังที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา เพื่อให้อาการดังกล่าวดีขึ้นได้

ขั้นตอนการรักษาโรคจมูกอักเสบเรื้อรัง

 • ผู้ป่วยจะได้รับการพ่นยาชาเฉพาะที่ และส่องกล้องเพื่อนำเข็มพิเศษปักในเยื่อบุโพรงจมูกเพื่อเป็นตัวนำคลื่นวิทยุความถี่สูง ที่สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนให้เนื้อเยื่อรอบๆ โดยปริมาณความร้อนที่เยื่อบุจมูกได้รับจะมีระดับต่ำ ทำให้อาการปวดหรือเจ็บแผลหลังผ่าตัดน้อยลง
 • หลังจากนั้นเยื่อบุโพรงจมูกจะมีขนาดลดลง ซึ่งจะช่วยลดอาการคัดจมูก คัน จาม น้ำมูกไหล และน้ำมูกไหลลงคอได้อย่างชัดเจนภายใน 4-6 สัปดาห์ ทำให้โพรงจมูกโล่งขึ้น ผู้ป่วยสามารถหายใจได้สะดวกยิ่งขึ้น 

หลังการผ่าตัดโรคจมูกอักเสบเรื้อรัง  

 • ผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้เลย ซึ่งจะมีแผลที่เยื่อบุโพรงจมูก และมีอาการเจ็บเล็กน้อย
 • อาจมีอาการคัดจมูกและรู้สึกว่ามีสิ่งแปลกปลอมในโพรงจมูก หลังการผ่าตัด 1 สัปดาห์อาการดังกล่าวจะดีขึ้น
 • ในช่วงสัปดาห์แรกหลังการผ่าตัด ควรนอนให้ศีรษะยกสูงเพื่อลดอาการคัดจมูกเวลานอนหลับ

ภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด       

ผู้ป่วยบางรายอาจมีเลือดออกที่บริเวณแผลผ่าตัด หรือแผลมีอาการติดเชื้อซึ่งพบได้น้อยมาก

ข้อควรระวัง

 • หลังการผ่าตัด 24 - 48 ชั่วโมง หลีกเลี่ยงการสั่งน้ำมูกแรงๆ  อาจมีเลือดออกจมูกเล็กน้อย
 • ผู้ป่วยควรนอนพักและนำน้ำแข็งประคบที่หน้าผาก รวมถึงหยอดยาห้ามเลือดตามที่แพทย์แนะนำ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์หู คอ จมูก ชั้น 3 โซน D

  โรคจมูกอักเสบเรื้อรัง เกิดจากเยื่อบุจมูกไวผิดปกติเมื่อสัมผัสกับสิ่งกระตุ้น เช่น ของฉุน ฝุ่น ควัน รวมไปถึงอากาศที่เปลี่ยนแปลง จึงทำให้ผู้ป่วยมีอาการคัดจมูก คัน จาม น้ำมูกไหล และน้ำมูกไหลลงคอ ซึ่งการรับประทานยาและการใช้ยาพ่นจมูกสามารถบรรเทาอาการได้ ในกรณีที่ผู้ป่วยบางรายมีอาการไม่ดีขึ้น หรือไม่ต้องการใช้ยา การใช้คลื่นความถี่วิทยุจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาโรคจมูกอักเสบเรื้อรังที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา เพื่อให้อาการดังกล่าวดีขึ้นได้

ขั้นตอนการรักษาโรคจมูกอักเสบเรื้อรัง

 • ผู้ป่วยจะได้รับการพ่นยาชาเฉพาะที่ และส่องกล้องเพื่อนำเข็มพิเศษปักในเยื่อบุโพรงจมูกเพื่อเป็นตัวนำคลื่นวิทยุความถี่สูง ที่สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนให้เนื้อเยื่อรอบๆ โดยปริมาณความร้อนที่เยื่อบุจมูกได้รับจะมีระดับต่ำ ทำให้อาการปวดหรือเจ็บแผลหลังผ่าตัดน้อยลง
 • หลังจากนั้นเยื่อบุโพรงจมูกจะมีขนาดลดลง ซึ่งจะช่วยลดอาการคัดจมูก คัน จาม น้ำมูกไหล และน้ำมูกไหลลงคอได้อย่างชัดเจนภายใน 4-6 สัปดาห์ ทำให้โพรงจมูกโล่งขึ้น ผู้ป่วยสามารถหายใจได้สะดวกยิ่งขึ้น 

หลังการผ่าตัดโรคจมูกอักเสบเรื้อรัง  

 • ผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้เลย ซึ่งจะมีแผลที่เยื่อบุโพรงจมูก และมีอาการเจ็บเล็กน้อย
 • อาจมีอาการคัดจมูกและรู้สึกว่ามีสิ่งแปลกปลอมในโพรงจมูก หลังการผ่าตัด 1 สัปดาห์อาการดังกล่าวจะดีขึ้น
 • ในช่วงสัปดาห์แรกหลังการผ่าตัด ควรนอนให้ศีรษะยกสูงเพื่อลดอาการคัดจมูกเวลานอนหลับ

ภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด       

ผู้ป่วยบางรายอาจมีเลือดออกที่บริเวณแผลผ่าตัด หรือแผลมีอาการติดเชื้อซึ่งพบได้น้อยมาก

ข้อควรระวัง

 • หลังการผ่าตัด 24 - 48 ชั่วโมง หลีกเลี่ยงการสั่งน้ำมูกแรงๆ  อาจมีเลือดออกจมูกเล็กน้อย
 • ผู้ป่วยควรนอนพักและนำน้ำแข็งประคบที่หน้าผาก รวมถึงหยอดยาห้ามเลือดตามที่แพทย์แนะนำ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์หู คอ จมูก ชั้น 3 โซน D


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง