การใช้เลเซอร์เพื่อแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติ ReLEx Pro, Femto LASIK, PRK ต่างกันอย่างไร?

เปรียบเทียบความแตกต่างการแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติ โดยการใช้เลเซอร์ระหว่าง ReLEx Pro, Femo LASIK และ PRK

     การทำ ReLEx Pro คือ การแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติโดยใช้เลเซอร์ (Femtosecond Laser) ซึ่งแพทย์จะทำการแยกชั้นกระจกตาเป็นรูปเลนส์ (Lenticule) ภายในกระจกตา จากนั้นดึงออกผ่านแผลขนาดเล็ก ประมาณ 2 - 4 มิลลิเมตร เมื่อนำชิ้นกระจกตาออก จะทำให้กระจกตาที่เหลือมีการปรับความโค้งทำให้การหักเหของแสงดีขึ้น จุดรวมแสงตกกระทบลงที่จอประสาทตาพอดี

     การผ่าตัดโดยวิธีการทำ LASIK จะทำการผ่าตัดแยกชั้นกระจกตา โดยการใช้ใบมีด หรือ ใช้เลเซอร์ (Femtosecond Laser) ก่อน จากนั้นจึงทำการใช้เอ็กไซเมอร์เลเซอร์ (Excimer laser) ในการปรับความโค้งของกระจกตาตามที่มีการคำนวณไว้ และจึงนำชั้นกระจกตาปิดลงกลับสู่ที่เดิม

ความแตกต่างข้างต้น ทำให้การผ่าตัดแบบ ReLEx Pro เป็นการผ่าตัดที่ใช้ระยะเวลาน้อย จึงทำให้แผลหายได้เร็ว ผลข้างเคียงน้อย ปลอดภัยกว่า และกระจกตามีความแข็งแรงมากกว่าแบบ LASIK

 

ข้อมูลจาก : พญ. บัณฑิตา เลิศสุวรรณโรจน์

สอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์รักษาและแก้ไขปัญหาสายตา “The SiGHT by SiPH” ศูนย์ตา ชั้น 4 โซน A

     การทำ ReLEx Pro คือ การแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติโดยใช้เลเซอร์ (Femtosecond Laser) ซึ่งแพทย์จะทำการแยกชั้นกระจกตาเป็นรูปเลนส์ (Lenticule) ภายในกระจกตา จากนั้นดึงออกผ่านแผลขนาดเล็ก ประมาณ 2 - 4 มิลลิเมตร เมื่อนำชิ้นกระจกตาออก จะทำให้กระจกตาที่เหลือมีการปรับความโค้งทำให้การหักเหของแสงดีขึ้น จุดรวมแสงตกกระทบลงที่จอประสาทตาพอดี

     การผ่าตัดโดยวิธีการทำ LASIK จะทำการผ่าตัดแยกชั้นกระจกตา โดยการใช้ใบมีด หรือ ใช้เลเซอร์ (Femtosecond Laser) ก่อน จากนั้นจึงทำการใช้เอ็กไซเมอร์เลเซอร์ (Excimer laser) ในการปรับความโค้งของกระจกตาตามที่มีการคำนวณไว้ และจึงนำชั้นกระจกตาปิดลงกลับสู่ที่เดิม

ความแตกต่างข้างต้น ทำให้การผ่าตัดแบบ ReLEx Pro เป็นการผ่าตัดที่ใช้ระยะเวลาน้อย จึงทำให้แผลหายได้เร็ว ผลข้างเคียงน้อย ปลอดภัยกว่า และกระจกตามีความแข็งแรงมากกว่าแบบ LASIK

 

ข้อมูลจาก : พญ. บัณฑิตา เลิศสุวรรณโรจน์

สอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์รักษาและแก้ไขปัญหาสายตา “The SiGHT by SiPH” ศูนย์ตา ชั้น 4 โซน A


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง