เช็กให้ชัวร์ ลูกพูดช้าไปหรือเปล่า

     ลูกพูดช้าเกิดจากอะไรต้องทำความเข้าใจกับพัฒนาการด้านภาษา และการสื่อสารตามวัยของลูกน้อยกันก่อนค่ะ

การสื่อสารของเด็กแบ่งเป็น ภาษากาย และภาษาพูด

     เด็กพูดช้าคืออะไร?

   เด็กพูดช้า คือเด็กที่มีพัฒนาการด้านภาษา, การสื่อสารรวมถึงการพูดไม่เป็นไปตามอายุ เช่น อายุ 2 ปี ยังพูดเป็นคำที่มีความหมายไม่ได้ หรืออายุ 3 ปีแล้วยังพูดเป็นประโยคสั้นๆ ไม่ได้

     ทำไมเด็กถึงพูดช้า?

   เด็กพูดช้ามีด้วยกันหลายสาเหตุ การพูดจำเป็นต้องอาศัยคนรอบข้างพูดให้เด็กเรียนรู้และเลียนแบบ ดังนั้นเด็กต้องมีอวัยวะรับสัมผัสที่เป็นปกติ ได้แก่ หูและตา ส่งสัญญาณให้สมองแปลงคลื่นเสียงที่ได้ยินเป็นข้อมูล และในวัยที่พูดได้ สมองก็จะต้องนึกคำพูดที่อยากพูด แล้วสั่งการให้อวัยวะที่เกี่ยวกับการเปล่งเสียงทำงานเพื่อผลิตคำพูดออกมา ดังนั้น หากเกิดความผิดปกติของขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง หรือหลายขั้นตอนย่อมส่งผลถึงการพูด

#ศูนย์เด็ก #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  #ลูกพูดช้าทําไงดี #ลูกพูดช้า 2 ขวบ #ลูกพูดช้า 3 ขวบ #ลูกพูดช้า หาหมอที่ไหนดี #ลูกพูดช้า ไปหาหมอที่ไหนดี #ลูกพูดช้า เกิดจาก #ลูกพูดช้า #ลูกพูดช้า ทําไงดี #ลูกพูดช้า ทําอย่างไร

ลองเช็คให้ชัวร์ ลูกพูดช้าไปหรือเปล่า?

ตารางแสดงพัฒนาการของภาษาและการพูดในเด็กปกติ

3-4 เดือน

 เริ่มหัวเราะ ทำเสียงสูงๆ ต่ำๆ

6-9 เดือน

เริ่มมีเสียงที่มีการปิดปาก เช่น ไปๆ มาๆ

9-10 เดือน

เด็กเริ่มเปล่งเสียงเป็นคำที่มีความหมาย เช่น หม่ำๆ ป่าป๊า ทำตามสั่งง่ายๆ เช่น บ๊ายบาย

1 ขวบ

มักจะพูดเป็นคำเดี่ยวๆ ร่วมกับใช้ภาษากายช่วยมากขึ้น เช่น ชี้นิ้ว ขอของ

2 ขวบ

เริ่มเป็น2คำต่อกัน เช่น กินข้าว

3 ขวบ

เป็นประโยคที่มี ประธาน กริยา กรรม รวมกัน เช่น หนูกินข้าว

 

     การเฝ้าดูพัฒนาการของเด็กจึงเป็นเรื่องสำคัญ หากทราบว่าลูกมีพัฒนาการช้าควรปรึกษากุมารแพทย์หรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก เพื่อพัฒนาการที่ดีขึ้น

 

บทความโดย พญ. ณกุล วิจักขณา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิก!! ศูนย์เด็ก ชั้น 3 โซน E

     ลูกพูดช้าเกิดจากอะไรต้องทำความเข้าใจกับพัฒนาการด้านภาษา และการสื่อสารตามวัยของลูกน้อยกันก่อนค่ะ

การสื่อสารของเด็กแบ่งเป็น ภาษากาย และภาษาพูด

     เด็กพูดช้าคืออะไร?

   เด็กพูดช้า คือเด็กที่มีพัฒนาการด้านภาษา, การสื่อสารรวมถึงการพูดไม่เป็นไปตามอายุ เช่น อายุ 2 ปี ยังพูดเป็นคำที่มีความหมายไม่ได้ หรืออายุ 3 ปีแล้วยังพูดเป็นประโยคสั้นๆ ไม่ได้

     ทำไมเด็กถึงพูดช้า?

   เด็กพูดช้ามีด้วยกันหลายสาเหตุ การพูดจำเป็นต้องอาศัยคนรอบข้างพูดให้เด็กเรียนรู้และเลียนแบบ ดังนั้นเด็กต้องมีอวัยวะรับสัมผัสที่เป็นปกติ ได้แก่ หูและตา ส่งสัญญาณให้สมองแปลงคลื่นเสียงที่ได้ยินเป็นข้อมูล และในวัยที่พูดได้ สมองก็จะต้องนึกคำพูดที่อยากพูด แล้วสั่งการให้อวัยวะที่เกี่ยวกับการเปล่งเสียงทำงานเพื่อผลิตคำพูดออกมา ดังนั้น หากเกิดความผิดปกติของขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง หรือหลายขั้นตอนย่อมส่งผลถึงการพูด

#ศูนย์เด็ก #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  #ลูกพูดช้าทําไงดี #ลูกพูดช้า 2 ขวบ #ลูกพูดช้า 3 ขวบ #ลูกพูดช้า หาหมอที่ไหนดี #ลูกพูดช้า ไปหาหมอที่ไหนดี #ลูกพูดช้า เกิดจาก #ลูกพูดช้า #ลูกพูดช้า ทําไงดี #ลูกพูดช้า ทําอย่างไร

ลองเช็คให้ชัวร์ ลูกพูดช้าไปหรือเปล่า?

ตารางแสดงพัฒนาการของภาษาและการพูดในเด็กปกติ

3-4 เดือน

 เริ่มหัวเราะ ทำเสียงสูงๆ ต่ำๆ

6-9 เดือน

เริ่มมีเสียงที่มีการปิดปาก เช่น ไปๆ มาๆ

9-10 เดือน

เด็กเริ่มเปล่งเสียงเป็นคำที่มีความหมาย เช่น หม่ำๆ ป่าป๊า ทำตามสั่งง่ายๆ เช่น บ๊ายบาย

1 ขวบ

มักจะพูดเป็นคำเดี่ยวๆ ร่วมกับใช้ภาษากายช่วยมากขึ้น เช่น ชี้นิ้ว ขอของ

2 ขวบ

เริ่มเป็น2คำต่อกัน เช่น กินข้าว

3 ขวบ

เป็นประโยคที่มี ประธาน กริยา กรรม รวมกัน เช่น หนูกินข้าว

 

     การเฝ้าดูพัฒนาการของเด็กจึงเป็นเรื่องสำคัญ หากทราบว่าลูกมีพัฒนาการช้าควรปรึกษากุมารแพทย์หรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก เพื่อพัฒนาการที่ดีขึ้น

 

บทความโดย พญ. ณกุล วิจักขณา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิก!! ศูนย์เด็ก ชั้น 3 โซน E

 


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง