เช็กให้ชัวร์ ลูกพูดช้าไปหรือเปล่า?

ลูกพูดช้าเกิดจากอะไรต้องทำความเข้าใจกับพัฒนาการด้านภาษา และการสื่อสารตามวัยของลูกน้อยกันก่อนค่ะ

การสื่อสารของเด็กแบ่งเป็น ภาษากาย และภาษาพูด

     เด็กพูดช้าคืออะไร?

     เด็กพูดช้า คือ เด็กที่มีพัฒนาการด้านภาษา การสื่อสาร รวมถึงการพูดไม่เป็นไปตามอายุ เช่น อายุ 2 ปี ยังพูดเป็นคำที่มีความหมายไม่ได้ หรืออายุ 3 ปีแล้ว ยังพูดเป็นประโยคสั้น ๆ ไม่ได้

     ทำไมเด็กถึงพูดช้า?

     เด็กพูดช้ามีด้วยกันหลายสาเหตุ การพูดจำเป็นต้องอาศัยคนรอบข้างพูดให้เด็กเรียนรู้และเลียนแบบ ดังนั้นเด็กต้องมีอวัยวะรับสัมผัสที่เป็นปกติ ได้แก่ หูและตา ส่งสัญญาณให้สมองแปลงคลื่นเสียงที่ได้ยินเป็นข้อมูล และในวัยที่พูดได้ สมองก็จะต้องนึกคำพูดที่อยากพูด แล้วสั่งการให้อวัยวะที่เกี่ยวกับการเปล่งเสียงทำงานเพื่อผลิตคำพูดออกมา ดังนั้น หากเกิดความผิดปกติของขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง หรือหลายขั้นตอนย่อมส่งผลถึงการพูด

สาเหตุของความผิดปกติของพัฒนาการด้านภาษาและการพูดของเด็ก

  • ความผิดปกติของร่างกาย เช่น ปัญหาการได้ยิน
  • ความผิดปกติจากโรคทางพันธุกรรม
  • ภาวะออทิสติก
  • พัฒนาทางภาษาผิดปกติ
  • ขาดการกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสม

     ในส่วนของสาเหตุที่ทำให้เด็กมีความผิดปกติของพัฒนาการด้านภาษาและการพูดบางชนิด อาจตรวจพบได้จากการตรวจคัดกรองก่อนคลอด แต่ส่วนมากอาจต้องรอจนกว่าเด็กจะเกิดมา และแสดงถึงความผิดปกติให้เห็นตามช่วงวัย

การเลี้ยงดูลูกเป็นส่วนสำคัญที่ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็ก

     เช่น การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์มากเกินไป สิ่งเหล่านี้อาจไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้เกิดความผิดปกติของพัฒนาการด้านภาษาและการพูดของเด็กโดยตรง แต่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็กเล็ก โดยเฉพาะด้านภาษาและการสื่อสาร

     โดยทั่วไปเด็กวัย 0 - 7 ปี การเล่นและการสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างมีความสำคัญมาก ซึ่งจะส่งผลให้เด็กเรียนรู้การสื่อสาร การตอบสนอง ทั้งยังส่งผลต่อพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้เป็นอย่างดี หากเด็กขาดการเล่นจะส่งผลต่อพัฒนาการในทุกด้าน

ลองเช็กให้ชัวร์ ลูกพูดช้าไปหรือเปล่า?

     การเฝ้าดูพัฒนาการของเด็กจึงเป็นเรื่องสำคัญ หากทราบว่าลูกมีพัฒนาการช้า ควรปรึกษากุมารแพทย์ หรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก เพื่อพัฒนาการที่ดีขึ้น

บทความโดย พญ. ณกุล วิจักขณา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์เด็ก ชั้น 3 โซน E

ลูกพูดช้าเกิดจากอะไรต้องทำความเข้าใจกับพัฒนาการด้านภาษา และการสื่อสารตามวัยของลูกน้อยกันก่อนค่ะ

การสื่อสารของเด็กแบ่งเป็น ภาษากาย และภาษาพูด

     เด็กพูดช้าคืออะไร?

     เด็กพูดช้า คือ เด็กที่มีพัฒนาการด้านภาษา การสื่อสาร รวมถึงการพูดไม่เป็นไปตามอายุ เช่น อายุ 2 ปี ยังพูดเป็นคำที่มีความหมายไม่ได้ หรืออายุ 3 ปีแล้ว ยังพูดเป็นประโยคสั้น ๆ ไม่ได้

     ทำไมเด็กถึงพูดช้า?

     เด็กพูดช้ามีด้วยกันหลายสาเหตุ การพูดจำเป็นต้องอาศัยคนรอบข้างพูดให้เด็กเรียนรู้และเลียนแบบ ดังนั้นเด็กต้องมีอวัยวะรับสัมผัสที่เป็นปกติ ได้แก่ หูและตา ส่งสัญญาณให้สมองแปลงคลื่นเสียงที่ได้ยินเป็นข้อมูล และในวัยที่พูดได้ สมองก็จะต้องนึกคำพูดที่อยากพูด แล้วสั่งการให้อวัยวะที่เกี่ยวกับการเปล่งเสียงทำงานเพื่อผลิตคำพูดออกมา ดังนั้น หากเกิดความผิดปกติของขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง หรือหลายขั้นตอนย่อมส่งผลถึงการพูด

สาเหตุของความผิดปกติของพัฒนาการด้านภาษาและการพูดของเด็ก

  • ความผิดปกติของร่างกาย เช่น ปัญหาการได้ยิน
  • ความผิดปกติจากโรคทางพันธุกรรม
  • ภาวะออทิสติก
  • พัฒนาทางภาษาผิดปกติ
  • ขาดการกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสม

     ในส่วนของสาเหตุที่ทำให้เด็กมีความผิดปกติของพัฒนาการด้านภาษาและการพูดบางชนิด อาจตรวจพบได้จากการตรวจคัดกรองก่อนคลอด แต่ส่วนมากอาจต้องรอจนกว่าเด็กจะเกิดมา และแสดงถึงความผิดปกติให้เห็นตามช่วงวัย

การเลี้ยงดูลูกเป็นส่วนสำคัญที่ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็ก

     เช่น การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์มากเกินไป สิ่งเหล่านี้อาจไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้เกิดความผิดปกติของพัฒนาการด้านภาษาและการพูดของเด็กโดยตรง แต่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็กเล็ก โดยเฉพาะด้านภาษาและการสื่อสาร

     โดยทั่วไปเด็กวัย 0 - 7 ปี การเล่นและการสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างมีความสำคัญมาก ซึ่งจะส่งผลให้เด็กเรียนรู้การสื่อสาร การตอบสนอง ทั้งยังส่งผลต่อพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้เป็นอย่างดี หากเด็กขาดการเล่นจะส่งผลต่อพัฒนาการในทุกด้าน

ลองเช็กให้ชัวร์ ลูกพูดช้าไปหรือเปล่า?

     การเฝ้าดูพัฒนาการของเด็กจึงเป็นเรื่องสำคัญ หากทราบว่าลูกมีพัฒนาการช้า ควรปรึกษากุมารแพทย์ หรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก เพื่อพัฒนาการที่ดีขึ้น

บทความโดย พญ. ณกุล วิจักขณา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์เด็ก ชั้น 3 โซน E


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง