การฉีดยาเข้าวุ้นตา

     การฉีดยาเข้าวุ้นตาเป็นการรักษาโรคที่เกี่ยวกับจอตา (Intravitreous Injection) เป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทำให้ประสิทธิภาพของการรักษาโรคในดวงตาดีขึ้นกว่าในอดีตมาก สามารถใช้รักษาภาวะหลากหลายของดวงตา ได้แก่ ภาวะหลอดเลือดผิดปกติที่ดวงตา และจอตาบวมจากสาเหตุต่างๆ เช่น จุดภาพชัดเสื่อมในผู้สูงอายุ ภาวะเบาหวานขึ้นจอตา หลอดเลือดดำที่จอตาอุดตัน เป็นต้น โดยยาฉีดเข้าวุ้นตาจะไปยับยั้งการเจริญเติบโตของหลอดเลือดผิดปกติ ช่วยลดการรั่วซึมของหลอดเลือด และลดการบวมของจอตา และจุดภาพชัด

ภาพแสดงจุดภาพชัดที่ปกติ และจุดภาพชัดบวม

จากภาวะเบาหวานขึ้นจอตาจากการตรวจด้วยเครื่อง OCT (Optical Coherence Tomography)

             

                        จุดภาพที่ชัดปกติ                                     จุดภาพชัดบวมจากภาวะเบาหวานขึ้นจอตา

ขั้นตอนการฉีดยาเข้าวุ้นตา

     จักษุแพทย์จะทำการฉีดยาเข้าวุ้นตาโดยวิธีการปราศจากเชื้อ ก่อนฉีดแพทย์จะหยอดยาชาให้แก่ผู้ป่วย แล้วฉีดยาเข้าที่บริเวณเนื้อเยื่อตาขาวห่างจากขอบตาดำประมาณ 4 มิลลิเมตร หลังฉีดยาผู้ป่วยจะได้รับการปิดตา และสามารถเปิดตาได้เมื่อกลับถึงบ้าน

การปฏิบัติตัวหลังรับการฉีดยาเข้าวุ้นตา

    หลังการฉีดยาเข้าวุ้นตาผู้ป่วยสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ เช่น การอ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์ การใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อดวงตา และผู้ป่วยควรปฏิบัติ ดังนี้

  1. หยอดยาปฏิชีวนะตามแพทย์สั่งเพื่อลดความเสี่ยงต่อการอักเสบติดเชื้อในตา
  2. ระวังสิ่งแปลกปลอม เช่น ฝุ่น น้ำ เข้าตา
  3. ไม่ควรขยี้ตา
  4. มาตรวจตามที่แพทย์นัด

การฉีดยาเข้าวุ้นตา มีความเสี่ยงหรือไม่?

    ภาวะแทรกซ้อนหลังการฉีดยาเข้าวุ้นตานั้นมีโอกาสเกิดน้อยมาก อาจมีจุดเลือดออกที่เยื่อบุตาในบริเวณที่ฉีดยา ซึ่งจะจางและหายไปในเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ และหลังจากการฉีดยาบางชนิดเข้าวุ้นตา ผู้ป่วยอาจมองเห็นเงาของตะกอนยาและวุ้นตาเป็นจุดดำลอยไปมา อาการเหล่านี้จะหายไปเมื่อตะกอนยาละลายหมดในช่วง 1-2 สัปดาห์ ถึงแม้ว่าโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจะมีน้อย เช่น ติดเชื้อในตา เลือดออกในตา หรือจอตาลอก หากผู้ป่วยมีอาการผิดปกติภายหลังการฉีดยา เช่น ตามัวลง ปวดตา ตาแดง หรือมีขี้ตา ควรรีบมาพบจักษุแพทย์โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันนัดหมาย

สอบถามช้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ตา ชั้น 4 โซน A

     การฉีดยาเข้าวุ้นตาเป็นการรักษาโรคที่เกี่ยวกับจอตา (Intravitreous Injection) เป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทำให้ประสิทธิภาพของการรักษาโรคในดวงตาดีขึ้นกว่าในอดีตมาก สามารถใช้รักษาภาวะหลากหลายของดวงตา ได้แก่ ภาวะหลอดเลือดผิดปกติที่ดวงตา และจอตาบวมจากสาเหตุต่างๆ เช่น จุดภาพชัดเสื่อมในผู้สูงอายุ ภาวะเบาหวานขึ้นจอตา หลอดเลือดดำที่จอตาอุดตัน เป็นต้น โดยยาฉีดเข้าวุ้นตาจะไปยับยั้งการเจริญเติบโตของหลอดเลือดผิดปกติ ช่วยลดการรั่วซึมของหลอดเลือด และลดการบวมของจอตา และจุดภาพชัด

ภาพแสดงจุดภาพชัดที่ปกติ และจุดภาพชัดบวมจากภาวะเบาหวานขึ้นจอตาจากการตรวจด้วยเครื่อง OCT (Optical Coherence Tomography)

 

จุดภาพที่ชัดปกติ

 

จุดภาพชัดบวมจากภาวะเบาหวานขึ้นจอตา 

ขั้นตอนการฉีดยาเข้าวุ้นตา

     จักษุแพทย์จะทำการฉีดยาเข้าวุ้นตาโดยวิธีการปราศจากเชื้อ ก่อนฉีดแพทย์จะหยอดยาชาให้แก่ผู้ป่วย แล้วฉีดยาเข้าที่บริเวณเนื้อเยื่อตาขาวห่างจากขอบตาดำประมาณ 4 มิลลิเมตร หลังฉีดยาผู้ป่วยจะได้รับการปิดตา และสามารถเปิดตาได้เมื่อกลับถึงบ้าน

การปฏิบัติตัวหลังรับการฉีดยาเข้าวุ้นตา

    หลังการฉีดยาเข้าวุ้นตาผู้ป่วยสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ เช่น การอ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์ การใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อดวงตา และผู้ป่วยควรปฏิบัติ ดังนี้

  1. หยอดยาปฏิชีวนะตามแพทย์สั่งเพื่อลดความเสี่ยงต่อการอักเสบติดเชื้อในตา
  2. ระวังสิ่งแปลกปลอม เช่น ฝุ่น น้ำ เข้าตา
  3. ไม่ควรขยี้ตา
  4. มาตรวจตามที่แพทย์นัด

การฉีดยาเข้าวุ้นตา มีความเสี่ยงหรือไม่?

    ภาวะแทรกซ้อนหลังการฉีดยาเข้าวุ้นตานั้นมีโอกาสเกิดน้อยมาก อาจมีจุดเลือดออกที่เยื่อบุตาในบริเวณที่ฉีดยา ซึ่งจะจางและหายไปในเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ และหลังจากการฉีดยาบางชนิดเข้าวุ้นตา ผู้ป่วยอาจมองเห็นเงาของตะกอนยาและวุ้นตาเป็นจุดดำลอยไปมา อาการเหล่านี้จะหายไปเมื่อตะกอนยาละลายหมดในช่วง 1-2 สัปดาห์ ถึงแม้ว่าโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจะมีน้อย เช่น ติดเชื้อในตา เลือดออกในตา หรือจอตาลอก หากผู้ป่วยมีอาการผิดปกติภายหลังการฉีดยา เช่น ตามัวลง ปวดตา ตาแดง หรือมีขี้ตา ควรรีบมาพบจักษุแพทย์โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันนัดหมาย

สอบถามช้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ตา ชั้น 4 โซน A


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง