โรคตาแดง ไม่ร้ายแรงแต่รำคาญใจ

โรคเยื่อบุตาอักเสบ หรือโรคตาแดง มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสที่เยื่อบุตา ส่วนใหญ่เป็นเชื้อในกลุ่มอดีโนไวรัส (Adenovirus) บางส่วนเกิดจากเชื้อเอนเทอโรไวรัส (Enterovirus) โรคตาแดงพบได้ตลอดทั้งปี แต่มักจะระบาดมากในช่วงหน้าฝนเนื่องจากเชื้อมีการกระจายตัวได้ง่ายขึ้น หากรู้ตัวว่ามีอาการตาแดงควรรีบพบจักษุแพทย์

อาการของโรคตาแดง

 • เยื่อบุตาขาวแดง บวม อาจมีเลือดออกเป็นปื้นๆ
 • คัน เคืองตา น้ำตาไหล
 • หากติดเชื้อแบคทีเรียอาจมีขี้ตาสีเหลือง
 • เปลือกตาบวมแดง
 • อาจมีอาการข้างเดียว หรือ 2 ข้างก็ได้
 • บางรายมีอาการเหมือนเป็นหวัดร่วมด้วย ต่อมน้ำเหลืองที่หน้าหูโต บวม และอาจมีอาการเจ็บ
 • บางรายอาจมีภาวะแทรกซ้อน เช่นกระจกตาอักเสบ (Keratitis) ร่วมด้วยได้

การติดต่อของโรคตาแดง

     โรคตาแดงติดต่อได้ง่าย และรวดเร็ว โดยเฉพาะในสถานที่หรือบริเวณที่มีคนอยู่รวมกันมากๆ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล โรงงาน เป็นต้น ระยะที่สามารถติดต่อไปยังผู้อื่นได้คือภายใน 2 สัปดาห์ ซึ่งผู้รับเชื้อจะเริ่มมีอาการหลังจากได้รับเชื้อไปแล้ว 2 – 14 วัน สามารถติดต่อกันโดย

 • การสัมผัสโดนขี้ตา หรือน้ำตาของผู้ป่วยโดยตรง
 • การใช้ของร่วมกับผู้ป่วย เช่น ผ้าเช็ดตัว หมอน เครื่องสำอางค์
 • การไอ จาม หรือหายใจรดกัน

การรักษาโรคตาแดง

 • ใช้น้ำตาเทียมเพื่อลดอาการระคายเคือง
 • ใช้ยาปฏิชีวนะหยอดตาเพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน
 • ใช้น้ำเกลือทำความสะอาดเปลือกตา
 • ใส่แว่นกันแดด กันลม
 • พักผ่อนมากๆ ใช้สายตาให้น้อยลง
 • ล้างมือบ่อยๆ และใช้กระดาษทิชชูแทนการใช้ผ้าเช็ดมือ
 • ไม่ควรขยี้ตา
 • ไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์
 • งดแต่งหน้า
 • หลีกเลี่ยงการใกล้ชิด และคลุกคลีกับผู้อื่น สถานที่คนพลุกพล่าน ควรหยุดงาน หยุดเรียนเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ
 • ถ้ามีอาการผิดปกติ เช่น เคืองตามาก หรือตามัวลง ควรพบจักษุแพทย์โดยเร็วเพื่อตรวจดูว่ามีภาวะแทรกซ้อน เช่น กระจกตาอักเสบร่วมด้วยหรือไม่เพื่อการรักษาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

    โรคตาแดงสามารถหายได้ภายใน 1 – 2 สัปดาห์ หากได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกวิธี หรือรีบมาพบจักษุแพทย์เพื่อรับการรักษาตั้งแต่เริ่มมีอาการ จะทำให้ผู้ป่วยหายและกลับไปใช้ชีวิตปกติได้เร็วยิ่งขึ้น

ข้อมูลจาก : พญ. บัณฑิตา เลิศสุวรรณโรจน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ตา ชั้น 4 โซน A

โรคเยื่อบุตาอักเสบ หรือโรคตาแดง มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสที่เยื่อบุตา ส่วนใหญ่เป็นเชื้อในกลุ่มอดีโนไวรัส (Adenovirus) บางส่วนเกิดจากเชื้อเอนเทอโรไวรัส (Enterovirus) โรคตาแดงพบได้ตลอดทั้งปี แต่มักจะระบาดมากในช่วงหน้าฝนเนื่องจากเชื้อมีการกระจายตัวได้ง่ายขึ้น หากรู้ตัวว่ามีอาการตาแดงควรรีบพบจักษุแพทย์

อาการของโรคตาแดง

 • เยื่อบุตาขาวแดง บวม อาจมีเลือดออกเป็นปื้นๆ
 • คัน เคืองตา น้ำตาไหล
 • หากติดเชื้อแบคทีเรียอาจมีขี้ตาสีเหลือง
 • เปลือกตาบวมแดง
 • อาจมีอาการข้างเดียว หรือ 2 ข้างก็ได้
 • บางรายมีอาการเหมือนเป็นหวัดร่วมด้วย ต่อมน้ำเหลืองที่หน้าหูโต บวม และอาจมีอาการเจ็บ
 • บางรายอาจมีภาวะแทรกซ้อน เช่นกระจกตาอักเสบ (Keratitis) ร่วมด้วยได้

การติดต่อของโรคตาแดง

     โรคตาแดงติดต่อได้ง่าย และรวดเร็ว โดยเฉพาะในสถานที่หรือบริเวณที่มีคนอยู่รวมกันมากๆ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล โรงงาน เป็นต้น ระยะที่สามารถติดต่อไปยังผู้อื่นได้คือภายใน 2 สัปดาห์ ซึ่งผู้รับเชื้อจะเริ่มมีอาการหลังจากได้รับเชื้อไปแล้ว 2 – 14 วัน สามารถติดต่อกันโดย

 • การสัมผัสโดนขี้ตา หรือน้ำตาของผู้ป่วยโดยตรง
 • การใช้ของร่วมกับผู้ป่วย เช่น ผ้าเช็ดตัว หมอน เครื่องสำอางค์
 • การไอ จาม หรือหายใจรดกัน

การรักษาโรคตาแดง

 • ใช้น้ำตาเทียมเพื่อลดอาการระคายเคือง
 • ใช้ยาปฏิชีวนะหยอดตาเพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน
 • ใช้น้ำเกลือทำความสะอาดเปลือกตา
 • ใส่แว่นกันแดด กันลม
 • พักผ่อนมากๆ ใช้สายตาให้น้อยลง
 • ล้างมือบ่อยๆ และใช้กระดาษทิชชูแทนการใช้ผ้าเช็ดมือ
 • ไม่ควรขยี้ตา
 • ไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์
 • งดแต่งหน้า
 • หลีกเลี่ยงการใกล้ชิด และคลุกคลีกับผู้อื่น สถานที่คนพลุกพล่าน ควรหยุดงาน หยุดเรียนเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ
 • ถ้ามีอาการผิดปกติ เช่น เคืองตามาก หรือตามัวลง ควรพบจักษุแพทย์โดยเร็วเพื่อตรวจดูว่ามีภาวะแทรกซ้อน เช่น กระจกตาอักเสบร่วมด้วยหรือไม่เพื่อการรักษาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

    โรคตาแดงสามารถหายได้ภายใน 1 – 2 สัปดาห์ หากได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกวิธี หรือรีบมาพบจักษุแพทย์เพื่อรับการรักษาตั้งแต่เริ่มมีอาการ จะทำให้ผู้ป่วยหายและกลับไปใช้ชีวิตปกติได้เร็วยิ่งขึ้น

ข้อมูลจาก : พญ. บัณฑิตา เลิศสุวรรณโรจน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ตา ชั้น 4 โซน A


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง