ข้อมูลแพทย์

ศ.พญ.ฉวีวรรณ บุนนาค
ศ.พญ. ฉวีวรรณ บุนนาค
ความชำนาญพิเศษ
โรคภูมิแพ้และโรคจมูก
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์โรคภูมิแพ้
  • จันทร์
    14:30 - 16:30 น.
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2509
  • ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
  • Certificate Fellowship of the Australian College of Allergy, The Australian College of Allergy พ.ศ.2514
  • Certificate Training in Otorhinolaryngology and Allergy, The Royal Victorian Eye and Ear Hospital, Melbourne University, Australian พ.ศ.2515
  • วุฒิบัตรสาขาโสต นาสิก ลงริงซ์วิทยา, แพทยสภา พ.ศ.2016
  • Certificate Fellowship of the International College of Surgeons, International College of Surgeons พ.ศ.2521
สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474