รศ. พญ. กมลเนตร วรรณเสวก
รศ. พญ.กมลเนตร วรรณเสวก
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  15:00 - 18:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. กมลวรรธก์ สุทธิภูล
พญ.กมลวรรธก์ สุทธิภูล
ตารางออกตรวจ
 • เสาร์
  13:00 - 15:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,3,5
  13:00 - 15:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,4
ดูข้อมูลแพทย์
รศ. นพ. กรกฎ ศิริมัย
รศ. นพ.กรกฎ ศิริมัย
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พุธ
  16:00 - 20:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • เสาร์
  14:00 - 18:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. กรณษา จันทร์แก้ว
พญ.กรณษา จันทร์แก้ว
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  10:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 20:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พุธ
  12:00 - 18:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พฤหัสบดี
  08:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • ศุกร์
  13:00 - 20:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • เสาร์
  08:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 17:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
รศ. นพ. กรภัทร มยุระสาคร
รศ. นพ.กรภัทร มยุระสาคร
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,3,5
 • อังคาร
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,4
 • อาทิตย์
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2
  09:00 - 14:00 น.
  สัปดาห์ที่ 3
ดูข้อมูลแพทย์
อ. พญ. กรมิกา วินิจกุล
อ. พญ.กรมิกา วินิจกุล
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  17:00 - 18:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • ศุกร์
  17:30 - 18:30 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • อาทิตย์
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  14:00 - 15:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
นพ. กริช อัสสันตชัย
นพ.กริช อัสสันตชัย
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  17:00 - 20:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
ศ.คลินิก นพ. กริช โพธิสุวรรณ
ศ.คลินิก นพ.กริช โพธิสุวรรณ
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  09:30 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 3,4,5
  09:30 - 12:05 น.
  สัปดาห์ที่ 1
ดูข้อมูลแพทย์
ศ. นพ. กฤตย์วิกรม ดุรงค์พิศิษฏ์กุล
ศ. นพ.กฤตย์วิกรม ดุรงค์พิศิษฏ์กุล
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  13:00 - 13:40 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พฤหัสบดี
  08:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • ศุกร์
  08:00 - 11:50 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • อาทิตย์
  08:30 - 12:20 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3
ดูข้อมูลแพทย์