รศ. นพ. กรภัทร มยุระสาคร
รศ. นพ.กรภัทร มยุระสาคร
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  08:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,3,5
 • อังคาร
  08:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,4
 • อาทิตย์
  09:00 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,4
ดูข้อมูลแพทย์
อ. พญ. กรมิกา วินิจกุล
อ. พญ.กรมิกา วินิจกุล
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  17:00 - 18:00 น.
 • อาทิตย์
  09:00 - 14:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. กริช โพธิสุวรรณ
ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.กริช โพธิสุวรรณ
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  09:30 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
ศ. นพ. กฤตย์วิกรม ดุรงค์พิศิษฏ์กุล
ศ. นพ.กฤตย์วิกรม ดุรงค์พิศิษฏ์กุล
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  14:00 - 15:30 น.
 • พฤหัสบดี
  14:00 - 15:30 น.
 • ศุกร์
  08:00 - 11:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,3
ดูข้อมูลแพทย์
รศ. พญ. กฤติยา กอไพศาล
รศ. พญ.กฤติยา กอไพศาล
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  09:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ. นพ. กฤษฎี ประภาสะวัต
รศ. นพ.กฤษฎี ประภาสะวัต
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  09:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
นพ. กวิน อิสริยะโอภาส
นพ.กวิน อิสริยะโอภาส
ตารางออกตรวจ
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ. นพ. กวีวรรณ ลิ้มประยูร
ผศ. นพ.กวีวรรณ ลิ้มประยูร
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  17:00 - 20:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ. นพ. ก้องเขต เหรียญสุวรรณ
รศ. นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  17:00 - 19:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,4
 • เสาร์
  14:00 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,4
ดูข้อมูลแพทย์