ศ.นพ. กฤตย์วิกรม ดุรงค์พิศิษฏ์กุล
ศ.นพ. กฤตย์วิกรม ดุรงค์พิศิษฏ์กุล
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  14:00 - 15:30 น.
 • พฤหัสบดี
  14:00 - 15:30 น.
 • ศุกร์
  08:00 - 11:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,3
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.พญ. กฤติยา กอไพศาล
รศ.พญ. กฤติยา กอไพศาล
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  09:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.นพ. กฤษฎี ประภาสะวัต
รศ.นพ. กฤษฎี ประภาสะวัต
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  09:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
นพ. กวิน อิสริยะโอภาส
นพ. กวิน อิสริยะโอภาส
ตารางออกตรวจ
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.นพ. กวีวรรณ ลิ้มประยูร
ผศ.นพ. กวีวรรณ ลิ้มประยูร
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  17:00 - 20:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.นพ. ก้องเขต เหรียญสุวรรณ
รศ.นพ. ก้องเขต เหรียญสุวรรณ
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  17:00 - 19:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,4
 • เสาร์
  14:00 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,4
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.พญ. กอบกุล เมืองสมบูรณ์
รศ.พญ. กอบกุล เมืองสมบูรณ์
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  09:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.พญ. กอบหทัย สิทธิรณฤทธิ์
รศ.พญ. กอบหทัย สิทธิรณฤทธิ์
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  13:30 - 17:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.พญ. กัณห์ชลิต ถนอมกิตติ
ผศ.พญ. กัณห์ชลิต ถนอมกิตติ
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  15:30 - 17:30 น.
 • ศุกร์
  13:00 - 15:30 น.
  สัปดาห์ที่ 2,4
ดูข้อมูลแพทย์