สาระน่ารู้เกี่ยวกับ โรคเบาหวาน (Diabetes)

#คลินิกเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #โรคเบาหวาน #เป็นเบาหวาน #อาการโรคเบาหวาน #เบาหวาน #อาการเบาหวาน #น้ำตาลในเลือดสูง #อินซูลิน #เบาหวานในเด็ก #ตับอ่อนอักเสบเรื้อรัง #Diabetes

โรคเบาหวานคืออะไร?

โรคเบาหวาน คือ โรคที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานาน ส่งผลให้เกิดอาการแทรกซ้อนต่อหลอดเลือดหัวใจ ตา ไต สมอง และระบบประสาทส่วนปลาย

โรคเบาหวานแบ่งเป็น 4 ชนิด ได้แก่

 • โรคเบาหวานชนิดที่ 1 เกิดจากร่างกายขาดอินซูลิน ต้องรักษาด้วยยาฉีดอินซูลิน ส่วนใหญ่พบในเด็ก
 • โรคเบาหวานชนิดที่ 2 เกิดจากร่างกายมีภาวะดื้ออินซูลิน ร่วมกับขาดอินซูลิน ส่วนใหญ่พบในผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุที่มักมีโรคเบาหวานในครอบครัว
 • โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ วินิจฉัยขณะตั้งครรภ์ และภาวะนี้มักหายไปหลังจากคลอด
 • โรคเบาหวานที่มีสาเหตุจำเพาะ เช่น ตับอ่อนอักเสบเรื้อรัง โรคที่ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อบางชนิด หรือการรับประทานยาที่ทำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูง เช่น ยาที่มีสารสเตียรอยด์

ภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังของโรคเบาหวาน ได้แก่ 

1. ภาวะแทรกซ้อนที่หลอดเลือดขนาดเล็ก

 • เบาหวานขึ้นตา
 • ไตวาย
 • เส้นประสาท ได้แก่ ชาปลายเท้า เจ็บเหมือนถูกเข็มทิ่มแทง
 • เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

2. ภาวะแทรกซ้อนที่หลอดเลือดขนาดใหญ่

 • กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
 • อัมพฤกษ์ อัมพาต
 • หลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน ทำให้เกิดแผลที่เท้าง่าย และมีโอกาสถูกตัดนิ้ว/ขา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! คลินิกเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ ชั้น 4 โซน D

#คลินิกเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #โรคเบาหวาน #เป็นเบาหวาน #อาการโรคเบาหวาน #เบาหวาน #อาการเบาหวาน #น้ำตาลในเลือดสูง #อินซูลิน #เบาหวานในเด็ก #ตับอ่อนอักเสบเรื้อรัง #Diabetes

โรคเบาหวานคืออะไร?

โรคเบาหวาน คือ โรคที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานาน ส่งผลให้เกิดอาการแทรกซ้อนต่อหลอดเลือดหัวใจ ตา ไต สมอง และระบบประสาทส่วนปลาย

โรคเบาหวานแบ่งเป็น 4 ชนิด ได้แก่

 • โรคเบาหวานชนิดที่ 1 เกิดจากร่างกายขาดอินซูลิน ต้องรักษาด้วยยาฉีดอินซูลิน ส่วนใหญ่พบในเด็ก
 • โรคเบาหวานชนิดที่ 2 เกิดจากร่างกายมีภาวะดื้ออินซูลิน ร่วมกับขาดอินซูลิน ส่วนใหญ่พบในผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุที่มักมีโรคเบาหวานในครอบครัว
 • โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ วินิจฉัยขณะตั้งครรภ์ และภาวะนี้มักหายไปหลังจากคลอด
 • โรคเบาหวานที่มีสาเหตุจำเพาะ เช่น ตับอ่อนอักเสบเรื้อรัง โรคที่ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อบางชนิด หรือการรับประทานยาที่ทำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูง เช่น ยาที่มีสารสเตียรอยด์

ภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังของโรคเบาหวาน ได้แก่ 

1. ภาวะแทรกซ้อนที่หลอดเลือดขนาดเล็ก

 • เบาหวานขึ้นตา
 • ไตวาย
 • เส้นประสาท ได้แก่ ชาปลายเท้า เจ็บเหมือนถูกเข็มทิ่มแทง
 • เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

2. ภาวะแทรกซ้อนที่หลอดเลือดขนาดใหญ่

 • กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
 • อัมพฤกษ์ อัมพาต
 • หลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน ทำให้เกิดแผลที่เท้าง่าย และมีโอกาสถูกตัดนิ้ว/ขา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! คลินิกเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ ชั้น 4 โซน D


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง