การออกกำลังกายในผู้เป็นเบาหวาน (Diabetes Exercise)

#คลินิกเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #โรคเบาหวาน #เบาหวาน #อาการของโรคเบาหวาน #การออกกำลังกาย #ออกกำลังกาย #การออกกำลังกายในผู้เป็นเบาหวาน #เบาหวาน ออกกำลังกาย #Diabetes Exercise

การออกกำลังกายในผู้เป็นเบาหวาน

นอกจากการควบคุมเรื่องการรับประทานอาหารในผู้เป็นเบาหวานแล้ว ควรให้ความสำคัญกับการออกกำลังกาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยควบคุมเบาหวาน ควบคู่ไปกับการควบคุมเรื่องการอาหารและการรับประทานยา

เพราะเมื่อเราออกกำลังเซลล์ของร่างกายจะไวต่ออินซูลินเพิ่มขึ้น ทำให้นำน้ำตาลในกระแสเลือดไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การออกกำลังกายสม่ำเสมอจะช่วยลดน้ำตาลในกระแสเลือด รวมถึงระดับน้ำตาลสะสมได้

ผู้ที่เป็นเบาหวานออกกำลังกายแล้วดีอย่างไร

  1. ช่วยลดระดับความดันโลหิตและไขมันในกระแสเลือด
  2. ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง
  3. ช่วยควบคุมน้ำหนัก
  4. ลดความวิตกกังวล และช่วยเรื่องการนอน
  5. เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและข้อต่อ ความสามารถในการทรงตัว ลดความเสี่ยงของการล้ม

การออกกำลังกายที่แนะนำสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวาน

กิจกรรมที่แนะนำเช่น การเดิน, ขี่จักรยาน, การออกกำลังแบบมีแรงต้าน หรือการฝึกการทรงตัว โดยทั่วไป การออกกำลังโดยการเดิน สามารถทำได้โดยไม่มีข้อห้ามในผู้ป่วยส่วนใหญ่ รวมถึงกิจกรรมทางกายระดับเบาถึงปานกลาง หากท่านไม่เคยออกกำลังมาก่อน หรือรู้สึกไม่มั่นใจ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่ม

คำแนะนำในการออกกำลังกาย

1. ควรออกกำลังหลังมื้ออาหาร อย่างน้อย 1-2 ชม.

2. สวมใส่เสื้อผ้า และรองเท้าที่เหมาะสม เลี่ยงเสื้อผ้าที่รัดแน่น

3. Warm up 5-10 นาที ก่อนออกกำลังกาย และ cool down 5-10 นาที หลังออกกำลัง

4. เลี่ยงการออกกำลังกายในภาวะอากาศที่ร้อนจัดหรือหนาวจัดจนเกินไป

5. ควรดื่มน้ำก่อน ระหว่างและหลังการออกกำลังเพื่อเลี่ยงการขาดน้ำ

6. เลี่ยงการออกกำลังระดับที่หนักเกินไป

7. ถ้ามีอาการผิดปกติขณะออกกำลัง เช่น เวียนศีรษะ เหนื่อย ให้หยุดและปรึกษาแพทย์

ข้อควรระวัง

ถ้าท่านเคยมีอาการของภาวะน้ำตาลต่ำ หรือใช้ยากลุ่มอินซุลิน ควรมีการตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือดเป็นระยะ ช่วงก่อน ขณะ และหลังออกกำลังกายรวมถึงเตรียมอาหารว่างติดตัวเพื่อแก้ไข หากมีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ

* หากท่านมีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ จากเบาหวานเช่น โรคหัวใจ, แผลที่เท้า, เบาหวานขึ้นตา ควรปรึกษาแพทย์ก่อนออกกำลังกาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! คลินิกเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ ชั้น 4 โซน D

#คลินิกเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #โรคเบาหวาน #เบาหวาน #อาการของโรคเบาหวาน #การออกกำลังกาย #ออกกำลังกาย #การออกกำลังกายในผู้เป็นเบาหวาน #เบาหวาน ออกกำลังกาย #Diabetes Exercise

การออกกำลังกายในผู้เป็นเบาหวาน

นอกจากการควบคุมเรื่องการรับประทานอาหารในผู้เป็นเบาหวานแล้ว ควรให้ความสำคัญกับการออกกำลังกาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยควบคุมเบาหวาน ควบคู่ไปกับการควบคุมเรื่องการอาหารและการรับประทานยา

เพราะเมื่อเราออกกำลังเซลล์ของร่างกายจะไวต่ออินซูลินเพิ่มขึ้น ทำให้นำน้ำตาลในกระแสเลือดไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การออกกำลังกายสม่ำเสมอจะช่วยลดน้ำตาลในกระแสเลือด รวมถึงระดับน้ำตาลสะสมได้

ผู้ที่เป็นเบาหวานออกกำลังกายแล้วดีอย่างไร

  1. ช่วยลดระดับความดันโลหิตและไขมันในกระแสเลือด
  2. ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง
  3. ช่วยควบคุมน้ำหนัก
  4. ลดความวิตกกังวล และช่วยเรื่องการนอน
  5. เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและข้อต่อ ความสามารถในการทรงตัว ลดความเสี่ยงของการล้ม

การออกกำลังกายที่แนะนำสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวาน

กิจกรรมที่แนะนำเช่น การเดิน, ขี่จักรยาน, การออกกำลังแบบมีแรงต้าน หรือการฝึกการทรงตัว โดยทั่วไป การออกกำลังโดยการเดิน สามารถทำได้โดยไม่มีข้อห้ามในผู้ป่วยส่วนใหญ่ รวมถึงกิจกรรมทางกายระดับเบาถึงปานกลาง หากท่านไม่เคยออกกำลังมาก่อน หรือรู้สึกไม่มั่นใจ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่ม

คำแนะนำในการออกกำลังกาย

1. ควรออกกำลังหลังมื้ออาหาร อย่างน้อย 1-2 ชม.

2. สวมใส่เสื้อผ้า และรองเท้าที่เหมาะสม เลี่ยงเสื้อผ้าที่รัดแน่น

3. Warm up 5-10 นาที ก่อนออกกำลังกาย และ cool down 5-10 นาที หลังออกกำลัง

4. เลี่ยงการออกกำลังกายในภาวะอากาศที่ร้อนจัดหรือหนาวจัดจนเกินไป

5. ควรดื่มน้ำก่อน ระหว่างและหลังการออกกำลังเพื่อเลี่ยงการขาดน้ำ

6. เลี่ยงการออกกำลังระดับที่หนักเกินไป

7. ถ้ามีอาการผิดปกติขณะออกกำลัง เช่น เวียนศีรษะ เหนื่อย ให้หยุดและปรึกษาแพทย์

ข้อควรระวัง

ถ้าท่านเคยมีอาการของภาวะน้ำตาลต่ำ หรือใช้ยากลุ่มอินซุลิน ควรมีการตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือดเป็นระยะ ช่วงก่อน ขณะ และหลังออกกำลังกายรวมถึงเตรียมอาหารว่างติดตัวเพื่อแก้ไข หากมีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ

* หากท่านมีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ จากเบาหวานเช่น โรคหัวใจ, แผลที่เท้า, เบาหวานขึ้นตา ควรปรึกษาแพทย์ก่อนออกกำลังกาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! คลินิกเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ ชั้น 4 โซน D


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง