โรคภูมิแพ้ คืออะไร? (Allergy)

#ศูนย์โรคภูมิแพ้ #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #โรคภูมิแพ้ #สารก่อภูมิแพ้ #ภูมิแพ้ทางเดินหายใจ #ภูมิแพ้อาหารและยา #ภูมิแพ้ผิวหนัง #ภูมิแพ้ตา #ทดสอบสารก่อภูมิแพ้ #Allergy #skin prick test #อาการภูมิแพ้ #ภูมิแพ้กําเริบ #ภูมิแพ้ฝุ่น #ภูมิแพ้อากาศ

ทำความรู้จักกับ “โรคภูมิแพ้”

    โรคภูมิแพ้ เกิดจากร่างกายสัมผัสสารก่อภูมิแพ้ ซึ่งไปกระตุ้นให้มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารเหล่านั้นมากผิดปกติ และทำให้เกิดอาการต่างๆ ที่ร่างกาย บางรายอาจมีความรุนแรงจึงต้องหยุดเรียน พ่อแม่ต้องหยุดงานเพราะต้องเฝ้าดูแลลูกน้อย เป็นผลให้เกิดปัญหาการดำเนินชีวิตประจำวัน หรือบางรายอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

โรคภูมิแพ้สามารถเกิดขึ้นได้กับหลายระบบในร่างกาย ได้แก่

 • ภูมิแพ้ทางเดินหายใจ มีอาการไอ จาม แน่นหน้าอก หอบเหนื่อย หายใจมีเสียงวี๊ด หรือหายใจเร็วโดยเฉพาะเวลากลางคืน
 • ภาวะแพ้อาหารและยา มีอาการอาเจียน คลื่นไส้ ท้องเสีย ปากบวม ปวดท้อง ท้องอืด อาจมีอาการที่ระบบทางเดินหายใจร่วมด้วย
 • ภูมิแพ้ผิวหนัง มีอาการคัน ผดผื่นขึ้นตามตัว ผิวแห้งแดง บางครั้งผื่นอาจเป็นปื้น นูนแดง และคันมาก
 • ภูมิแพ้ตาอาการคันตา เคืองตา ตาแดง น้ำตาไหล แสบตา หนังตาบวม

กลุ่มเสี่ยงเป็นโรคภูมิแพ้

 1. มีประวัติโรคภูมิแพ้ในครอบครัว หากพ่อหรือแม่เป็นโรคภูมิแพ้ ลูกมีโอกาสเกิดโรค 25-50%
 2. มีอาการบ่อยๆ ซ้ำๆ อาจเกิดขึ้นทั้งปี หรือเป็นเฉพาะฤดูกาล
 3. เด็กที่เป็นโรคภูมิแพ้จะมีขนาดตัวเล็กกว่าเด็กทั่วไป อาการอื่นๆ เช่น คัดจมูกตลอดเวลา ผิวแห้งและหยาบ คันตา กระพริบตาบ่อย มีน้ำมูกใส มีอาการไอเรื้อรัง เป็นต้น

    หากลูกน้อยมีอาการดังกล่าว ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้เพื่อทำการทดสอบสารก่อภูมิแพ้และรับการรักษาอย่างถูกต้อง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและการเติบโตอย่างสมวัย

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์โรคภูมิแพ้ ชั้น 3 โซน D

คลิก!! โปรแกรมทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง Skin Prick Test​

#ศูนย์โรคภูมิแพ้ #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #โรคภูมิแพ้ #สารก่อภูมิแพ้ #ภูมิแพ้ทางเดินหายใจ #ภูมิแพ้อาหารและยา #ภูมิแพ้ผิวหนัง #ภูมิแพ้ตา #ทดสอบสารก่อภูมิแพ้ #Allergy #skin prick test #อาการภูมิแพ้ #ภูมิแพ้กําเริบ #ภูมิแพ้ฝุ่น #ภูมิแพ้อากาศ

ทำความรู้จักกับ “โรคภูมิแพ้”

    โรคภูมิแพ้ เกิดจากร่างกายสัมผัสสารก่อภูมิแพ้ ซึ่งไปกระตุ้นให้มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารเหล่านั้นมากผิดปกติ และทำให้เกิดอาการต่างๆ ที่ร่างกาย บางรายอาจมีความรุนแรงจึงต้องหยุดเรียน พ่อแม่ต้องหยุดงานเพราะต้องเฝ้าดูแลลูกน้อย เป็นผลให้เกิดปัญหาการดำเนินชีวิตประจำวัน หรือบางรายอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

โรคภูมิแพ้สามารถเกิดขึ้นได้กับหลายระบบในร่างกาย ได้แก่

 • ภูมิแพ้ทางเดินหายใจ มีอาการไอ จาม แน่นหน้าอก หอบเหนื่อย หายใจมีเสียงวี๊ด หรือหายใจเร็วโดยเฉพาะเวลากลางคืน
 • ภาวะแพ้อาหารและยา มีอาการอาเจียน คลื่นไส้ ท้องเสีย ปากบวม ปวดท้อง ท้องอืด อาจมีอาการที่ระบบทางเดินหายใจร่วมด้วย
 • ภูมิแพ้ผิวหนัง มีอาการคัน ผดผื่นขึ้นตามตัว ผิวแห้งแดง บางครั้งผื่นอาจเป็นปื้น นูนแดง และคันมาก
 • ภูมิแพ้ตาอาการคันตา เคืองตา ตาแดง น้ำตาไหล แสบตา หนังตาบวม

กลุ่มเสี่ยงเป็นโรคภูมิแพ้

 1. มีประวัติโรคภูมิแพ้ในครอบครัว หากพ่อหรือแม่เป็นโรคภูมิแพ้ ลูกมีโอกาสเกิดโรค 25-50%
 2. มีอาการบ่อยๆ ซ้ำๆ อาจเกิดขึ้นทั้งปี หรือเป็นเฉพาะฤดูกาล
 3. เด็กที่เป็นโรคภูมิแพ้จะมีขนาดตัวเล็กกว่าเด็กทั่วไป อาการอื่นๆ เช่น คัดจมูกตลอดเวลา ผิวแห้งและหยาบ คันตา กระพริบตาบ่อย มีน้ำมูกใส มีอาการไอเรื้อรัง เป็นต้น

    หากลูกน้อยมีอาการดังกล่าว ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้เพื่อทำการทดสอบสารก่อภูมิแพ้และรับการรักษาอย่างถูกต้อง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและการเติบโตอย่างสมวัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์โรคภูมิแพ้ ชั้น 3 โซน D

คลิก!! โปรแกรมทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง Skin Prick Test​


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง