SiPH อัพเดท

ขอบคุณข้อดี 10 ปี ก้าวไม่หยุด

02 ธันวาคม 2565
SiPH จัดกิจกรรม "ขอบคุณข้อดี 10 ปีก้าวไม่หยุด" เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ เพื่อเป็นการขอบคุณผู้ป่วยที่เคยผ่าตัดข้อเทียม รวมถึงญาติ ที่ได้ร่วมเป็นทั้ง"ผู้รับ และ ผู้ให้" ของโรงพยาบาล

  • 1
  • 2

สาระสุขภาพ

เทคโนโลยีใหม่ รักษาต่อมลูกหมากโตด้วยไอน้ำ

เทคโนโลยีใหม่ รักษาต่อมลูกหมากโตด้วยไอน้ำ

10 ตุลาคม 2565

ต่อมลูกหมากโตเป็นโรคที่พบได้บ่อยในผู้ชายและจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเมื่ออายุสูงขึ้น โรคต่อมลูกหมากโตถือว่าเป็นปัญหา และเป็นอุปสรรครบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ชายเป็นอย่างมาก เนื่องจากต่อมลูกหมากที่โตขึ้นจนไปบีบท่อปัสสาวะให้แคบลงทำให้มีอาการปัสสาวะผิดปกติ ผู้ป่วยคนไม่เข้ารับการรักษาเนื่องจากกังวลเรื่องผลข้างเคียงที่อาจะเกิดขึ้นทำให้ผู้ป่วยขาดโอกาสในการกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดี ทำให้ปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีการรักษาโรคต่อมลูกหมากโตด้วยไอน้ำ (Water Vapor Therapy) ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ใช้เวลาทำน้อย ผลแทรกซ้อนน้อยและไม่ต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่

ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง