ข้อมูลแพทย์

อ.พญ.วิชชญา ศรีสุวัจรีย์
อ.พญ. วิชชญา ศรีสุวัจรีย์
ความชำนาญพิเศษ
โรคภูมิแพ้ในเด็กและภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์โรคภูมิแพ้
  • จันทร์
    14:00 - 16:00 น.
  • พุธ
    14:00 - 16:00 น.
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
  • วุฒิบัตรสาขาโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474