ข้อมูลแพทย์

ผศ.นพ.สุรพล กอบวรรธนะกุล
ผศ.นพ. สุรพล กอบวรรธนะกุล
ความชำนาญพิเศษ
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์อายุรกรรม (อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ)
  • จันทร์
    14:00 - 16:00 น.
  • พุธ
    10:00 - 12:00 น.
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • แพทย์ประจำบ้าน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474