ข้อมูลแพทย์

ศ.เกียรติคุณ นพ.อภิชาติ วิชญาณรัตน์
ศ.เกียรติคุณ นพ. อภิชาติ วิชญาณรัตน์
ความชำนาญพิเศษ
ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
ตารางแพทย์ออกตรวจ คลินิกเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ
 • พุธ
  09:30 - 11:30 น.
 • พฤหัสบดี
  09:30 - 11:30 น.
 • ศุกร์
  09:30 - 11:30 น.
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2509
 • Diplomate, American Board of Internal Medicine พ.ศ.2517
 • Diplomate, American Board of Endocrinology & Metabolism พ.ศ.2518
 • หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ พ.ศ.2524
 • หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญ สาขาอายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม พ.ศ.2537
สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474