ข้อมูลแพทย์

อ.พญ.วรดา ชูวิเชียร
อ.พญ. วรดา ชูวิเชียร
ความชำนาญพิเศษ
ตจวิทยา
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่ง
 • อังคาร
  08:30 - 12:00 น.
  13:00 - 18:00 น.
 • พุธ
  08:30 - 12:00 น.
  13:00 - 17:00 น.
 • พฤหัสบดี
  08:30 - 12:00 น.
  13:00 - 18:00 น.
 • ศุกร์
  08:30 - 12:00 น.
  13:00 - 17:00 น.
 • เสาร์
  09:00 - 12:00 น.
  13:00 - 18:00 น.
คุณวุฒิ
 • ​​​​แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2545
 • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2548
 • วุฒิบัตรสาขาตจวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.ศ.2553
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474