ข้อมูลแพทย์

รศ. พญ.ชลธิชา เอื้อสมหวัง
รศ. พญ. ชลธิชา เอื้อสมหวัง
ความชำนาญพิเศษ
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ
 • อังคาร
  15:30 - 17:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • ศุกร์
  13:30 - 16:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • เสาร์
  14:00 - 17:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • อาทิตย์
  13:00 - 17:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2548
 • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2554
 • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2554

 

สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474