ข้อมูลแพทย์

นพ.ชัยรัฏฐ์ ศรีภิรมย์
นพ. ชัยรัฏฐ์ ศรีภิรมย์
ความชำนาญพิเศษ
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์มะเร็ง (การดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้าย)
  • ศุกร์
    16:30 - 19:00 น. สัปดาห์ที่ 2,4
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2554
  • วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2558
สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474