ข้อมูลแพทย์

พญ.ปัณณิกา ปราชญ์โกสินทร์
พญ. ปัณณิกา ปราชญ์โกสินทร์
ความชำนาญพิเศษ
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู (ทั่วไป)
  • อังคาร
    17:00 - 19:40 น.
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2556
  • วุฒิบัตรเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2561
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474