ข้อมูลแพทย์

พญ.กุลชญา สุธีเชษฐ
พญ. กุลชญา สุธีเชษฐ
ความชำนาญพิเศษ
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ตารางแพทย์ออกตรวจ คลินิกผู้ป่วยฉุกเฉิน
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต
  • วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474