ศ.คลินิก พญ. กมลทิพย์ หาญผดุงกิจ
ศ.คลินิก พญ.กมลทิพย์ หาญผดุงกิจ
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  08:00 - 09:30 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  11:30 - 13:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พุธ
  13:00 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 4
 • ศุกร์
  09:15 - 11:55 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ. พญ. กฤติกา ธีระพันธ์เจริญ
ผศ. พญ.กฤติกา ธีระพันธ์เจริญ
ตารางออกตรวจ
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
 • ศุกร์
  16:00 - 19:30 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
รศ. นพ. กฤษฎี ประภาสะวัต
รศ. นพ.กฤษฎี ประภาสะวัต
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
รศ. พญ. กอบกุล เมืองสมบูรณ์
รศ. พญ.กอบกุล เมืองสมบูรณ์
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
รศ. พญ. กันยารัตน์ โตธนะรุ่งโรจน์
รศ. พญ.กันยารัตน์ โตธนะรุ่งโรจน์
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  08:30 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 4
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. กิจติยา นรสิงห์
พญ.กิจติยา นรสิงห์
ตารางออกตรวจ
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ดูข้อมูลแพทย์
รศ. พญ. กุลนุช ชาญชัยรุจิรา
รศ. พญ.กุลนุช ชาญชัยรุจิรา
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
รศ. พญ. กุลภา ศรีสวัสดิ์
รศ. พญ.กุลภา ศรีสวัสดิ์
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ. พญ. จันทิมา รองวิริยะพานิช
ผศ. พญ.จันทิมา รองวิริยะพานิช
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
 • 1
 • 2