คอนแทคเลนส์ ใช้อย่างไรให้ปลอดภัย

    คอนแทคเลนส์เป็นเลนส์ที่ทำจากพลาสติกอ่อนนุ่ม ไฮโดรเจล หรือซิลิโคนขนาดบางและเล็ก สำหรับวางลงบนพื้นผิวตาโดยตรง เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาสายตา หรือทดแทนการใช้แว่นตา ปัจจุบันคอนแทคเลนส์สามารถหาซื้อได้ง่าย อีกทั้งยังมีการพัฒนาตัวเลนส์ให้มีสีต่างๆ เพื่อความสวยงาม หรือทำให้ตาดำดูมีขนาดใหญ่ขึ้น จนบางครั้งอาจทำให้ละเลยในเรื่องความปลอดภัย ซึ่งบางรายเกิดการติดเชื้อของกระจกตา และมีโอกาสลุกลามไปติดเชื้อทั่วลูกตาได้ ถึงแม้จะทำการรักษาให้หาย แต่ผู้ป่วยอาจสูญเสียการมองเห็นเนื่องจากเกิดแผลเป็นฝ้าขาวขึ้น ทำให้แสงไม่สามารถเข้าไปสู่ลูกตาได้ จึงทำให้ไม่สามารถมองเห็นได้อย่างปกติ

วิธีการใช้คอนแทคเลนส์ที่ถูกต้อง

 • ไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์นอน เนื่องจากจะทำให้กระจกตาขาดอากาศ เกิดการบวม และอาจทำให้เกิดการติดเชื้อได้  
 • ไม่ควรใช้คอนแทคเลนส์เกินอายุของเลนส์ที่ระบุโดยผู้ผลิต 
 • ล้างมือให้สะอาดก่อนสัมผัสเลนส์ทุกครั้ง ไม่ควรไว้เล็บยาวเนื่องจากขณะใส่หรือถอดเลนส์ อาจทำให้เล็บเกี่ยวดวงตาจนเกิดบาดแผลที่กระจกตาได้
 • ไม่ควรใช้คอนแทคเลนส์ร่วมกับผู้อื่น
 • หากใช้คอนเทคเลนส์แล้วมีอาการไม่สบายตา ตาแดง ตาแห้ง เคืองตา มีขี้ตา ตามัว ควรหยุดใช้คอนเทคเลนส์ทันทีและพบจักษุแพทย์โดยด่วน

การดูแลรักษาคอนแทคเลนส์   

 • ทำความสะอาดทุกวันด้วยน้ำยาล้างคอนเทคเลนส์ ถูด้วยน้ำยาและเก็บแช่ค้างคืนในตลับ
 • เปลี่ยนน้ำยาแช่คอนเทคเลนส์ทุกครั้ง
 • ไม่ควรแช่คอนเทคเลนส์ทันทีหลังถอดโดยไม่ได้ทำความสะอาด
 • ทำความสะอาดตลับแช่คอนเทคเลนส์ทุกสัปดาห์ทั้งด้านนอกและด้านในด้วยน้ำสะอาดและสบู่ แล้วปล่อยให้แห้ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์ตา ชั้น 4 โซน A

    คอนแทคเลนส์เป็นเลนส์ที่ทำจากพลาสติกอ่อนนุ่ม ไฮโดรเจล หรือซิลิโคนขนาดบางและเล็ก สำหรับวางลงบนพื้นผิวตาโดยตรง เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาสายตา หรือทดแทนการใช้แว่นตา ปัจจุบันคอนแทคเลนส์สามารถหาซื้อได้ง่าย อีกทั้งยังมีการพัฒนาตัวเลนส์ให้มีสีต่างๆ เพื่อความสวยงาม หรือทำให้ตาดำดูมีขนาดใหญ่ขึ้น จนบางครั้งอาจทำให้ละเลยในเรื่องความปลอดภัย ซึ่งบางรายเกิดการติดเชื้อของกระจกตา และมีโอกาสลุกลามไปติดเชื้อทั่วลูกตาได้ ถึงแม้จะทำการรักษาให้หาย แต่ผู้ป่วยอาจสูญเสียการมองเห็นเนื่องจากเกิดแผลเป็นฝ้าขาวขึ้น ทำให้แสงไม่สามารถเข้าไปสู่ลูกตาได้ จึงทำให้ไม่สามารถมองเห็นได้อย่างปกติ

วิธีการใช้คอนแทคเลนส์ที่ถูกต้อง

 • ไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์นอน เนื่องจากจะทำให้กระจกตาขาดอากาศ เกิดการบวม และอาจทำให้เกิดการติดเชื้อได้  
 • ไม่ควรใช้คอนแทคเลนส์เกินอายุของเลนส์ที่ระบุโดยผู้ผลิต 
 • ล้างมือให้สะอาดก่อนสัมผัสเลนส์ทุกครั้ง ไม่ควรไว้เล็บยาวเนื่องจากขณะใส่หรือถอดเลนส์ อาจทำให้เล็บเกี่ยวดวงตาจนเกิดบาดแผลที่กระจกตาได้
 • ไม่ควรใช้คอนแทคเลนส์ร่วมกับผู้อื่น
 • หากใช้คอนเทคเลนส์แล้วมีอาการไม่สบายตา ตาแดง ตาแห้ง เคืองตา มีขี้ตา ตามัว ควรหยุดใช้คอนเทคเลนส์ทันทีและพบจักษุแพทย์โดยด่วน

การดูแลรักษาคอนแทคเลนส์   

 • ทำความสะอาดทุกวันด้วยน้ำยาล้างคอนเทคเลนส์ ถูด้วยน้ำยาและเก็บแช่ค้างคืนในตลับ
 • เปลี่ยนน้ำยาแช่คอนเทคเลนส์ทุกครั้ง
 • ไม่ควรแช่คอนเทคเลนส์ทันทีหลังถอดโดยไม่ได้ทำความสะอาด
 • ทำความสะอาดตลับแช่คอนเทคเลนส์ทุกสัปดาห์ทั้งด้านนอกและด้านในด้วยน้ำสะอาดและสบู่ แล้วปล่อยให้แห้ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์ตา ชั้น 4 โซน A


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง