สารก่อภูมิแพ้แมลงสาบ

    แมลงสาบเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดภูมิแพ้ทางเดินหายใจที่พบได้บ่อยเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย โดยส่วนใหญ่เป็นแมลงสาบสายพันธุ์อเมริกันที่สามารถแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว คือ หากเราเห็นแมลงสาบ 1 ตัวในบ้าน เท่ากับว่ายังมีแมลงสาบอีกประมาณ 10 – 800 ตัวอยู่ในรัง

สารก่อภูมิแพ้จากแมลงสาบ

    สารก่อภูมิแพ้จากแมลงสาบจะมาจากส่วนต่างๆ ของแมลงสาบ เช่น เปลือกแข็งหุ้มตัว ปีก หนวด ไข่ ขา น้ำลาย อุจจาระ และเศษโปรตีนของแมลงสาบ

แหล่งอาหารของแมลงสาบ

    อาหารของแมลงสาบ คือ แป้ง น้ำตาล ถั่ว ซากสัตว์ เลือด น้ำลาย และอุจจาระ แมลงสาบมักจะอาศัยในบริเวณที่มีอุณหภูมิอบอุ่นและมีความชื้น พบมากที่สุดในห้องครัวและห้องน้ำ รองลงมาคือ ห้องนั่งเล่นและห้องนอน โดยเฉพาะในตัวเมืองหรือสถานที่ที่มีความหนาแน่นของประชากรมาก  

อาการภูมิแพ้แมลงสาบ

    อาการที่พบบ่อย คือ โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ หรือ โรคแพ้อากาศ (Allergic rhinitis) และโรคหืด (asthma) ซึ่งมักมีอาการเกิดขึ้นได้ตลอดปี ร่วมกับมีอาการเล็กน้อย เช่น คันที่ผิวหนัง คอ ตา และจมูก ซึ่งหากเกิดอาการในกลุ่มเด็กจะมีความรุนแรงมากกว่า อาจทำให้เกิดโรคหอบหืดจนถึงขั้นหายใจไม่ออกได้

วิธีกำจัดแมลงสาบ

  1. ภาชนะใส่อาหารควรมีฝาปิดให้มิดชิด กำจัดขยะและเศษอาหารภายในบ้านทุกวัน
  2. ทำความสะอาดบ้านเรือนให้สะอาดอยู่เสมอ ควรกำจัดเศษวัสดุ ของเหลือใช้ หรือกระดาษ หนังสือพิมพ์เก่า เพราะมักจะเป็นแหล่งที่อยู่ของแมลงสาบ
  3. กำจัดแมลงสาบด้วยเจล (Gel) หรือกับดักแมลงสาบ (Bait) หรือว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญในการกำจัดแมลงสาบ เพื่อความสะอาดที่มากขึ้น
  4. ควรทำความสะอาดบริเวณที่พบเศษซากแมลงสาบ โดยการเช็ดด้วยน้ำธรรมดาผสมผงซักฟอก เพื่อให้ได้ผลดีอาจใช้น้ำยาฟอกขาวผสมน้ำหรือใช้น้ำยาทำความสะอาดพื้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์โรคภูมิแพ้ ชั้น 3 โซน D

    แมลงสาบเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดภูมิแพ้ทางเดินหายใจที่พบได้บ่อยเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย โดยส่วนใหญ่เป็นแมลงสาบสายพันธุ์อเมริกันที่สามารถแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว คือ หากเราเห็นแมลงสาบ 1 ตัวในบ้าน เท่ากับว่ายังมีแมลงสาบอีกประมาณ 10 – 800 ตัวอยู่ในรัง

สารก่อภูมิแพ้จากแมลงสาบ

    สารก่อภูมิแพ้จากแมลงสาบจะมาจากส่วนต่างๆ ของแมลงสาบ เช่น เปลือกแข็งหุ้มตัว ปีก หนวด ไข่ ขา น้ำลาย อุจจาระ และเศษโปรตีนของแมลงสาบ

แหล่งอาหารของแมลงสาบ

    อาหารของแมลงสาบ คือ แป้ง น้ำตาล ถั่ว ซากสัตว์ เลือด น้ำลาย และอุจจาระ แมลงสาบมักจะอาศัยในบริเวณที่มีอุณหภูมิอบอุ่นและมีความชื้น พบมากที่สุดในห้องครัวและห้องน้ำ รองลงมาคือ ห้องนั่งเล่นและห้องนอน โดยเฉพาะในตัวเมืองหรือสถานที่ที่มีความหนาแน่นของประชากรมาก  

อาการภูมิแพ้แมลงสาบ

    อาการที่พบบ่อย คือ โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ หรือ โรคแพ้อากาศ (Allergic rhinitis) และโรคหืด (asthma) ซึ่งมักมีอาการเกิดขึ้นได้ตลอดปี ร่วมกับมีอาการเล็กน้อย เช่น คันที่ผิวหนัง คอ ตา และจมูก ซึ่งหากเกิดอาการในกลุ่มเด็กจะมีความรุนแรงมากกว่า อาจทำให้เกิดโรคหอบหืดจนถึงขั้นหายใจไม่ออกได้

วิธีกำจัดแมลงสาบ

  1. ภาชนะใส่อาหารควรมีฝาปิดให้มิดชิด กำจัดขยะและเศษอาหารภายในบ้านทุกวัน
  2. ทำความสะอาดบ้านเรือนให้สะอาดอยู่เสมอ ควรกำจัดเศษวัสดุ ของเหลือใช้ หรือกระดาษ หนังสือพิมพ์เก่า เพราะมักจะเป็นแหล่งที่อยู่ของแมลงสาบ
  3. กำจัดแมลงสาบด้วยเจล (Gel) หรือกับดักแมลงสาบ (Bait) หรือว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญในการกำจัดแมลงสาบ เพื่อความสะอาดที่มากขึ้น
  4. ควรทำความสะอาดบริเวณที่พบเศษซากแมลงสาบ โดยการเช็ดด้วยน้ำธรรมดาผสมผงซักฟอก เพื่อให้ได้ผลดีอาจใช้น้ำยาฟอกขาวผสมน้ำหรือใช้น้ำยาทำความสะอาดพื้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์โรคภูมิแพ้ ชั้น 3 โซน D


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง