แบบสำรวจตัวเองง่ายๆ คุณเสี่ยงต่อภาวะกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกิน หรือ OAB หรือไม่?

1. ตั้งแต่ตื่นนอนในตอนเช้าไปจนถึงเวลาก่อนนอนในตอนกลางคืน คุณปัสสาวะประมาณกี่ครั้ง?

 • น้อยกว่าหรือเท่ากับ 7
 • มากกว่า 8-14 ครั้ง

Answer

     อาการปัสสาวะบ่อย (Frequency) หมายถึง มีการปัสสาวะที่บ่อยกว่าปกติ คือ มากกว่า 8 ครั้งต่อวัน (24 ชั่วโมง) จำนวนครั้งที่แต่ละบุคคลถ่ายปัสสาวะในระหว่างวัน แต่โดยทั่วไปนั้นการปัสสาวะมากกว่า 7 ครั้ง ในช่วงเวลาที่ไม่ได้นอนหลับถือว่าเป็นการปัสสาวะที่บ่อยกว่าปกติ

2. ในแต่ละสัปดาห์คุณเคยรู้สึกปวดปัสสาวะจนไม่สามารถกลั้นเอาไว้ได้บ่อยไหม?

 • ไม่มีเลย
 • มากกว่าสัปดาห์ละครั้ง

Answer
     อาการปวดปัสสาวะรีบเร่ง (Urgency) หมายถึงอาการรู้สึกอยากถ่ายปัสสาวะ ซึ่งเกิดขึ้นฉับพลันและรุนแรงจนไม่สามารถรอได้ต้องรีบไปห้องน้ำทันที

3. คุณตื่นมาปัสสาวะในตอนกลางคืน หลังจากที่นอนหลับไปแล้ว จนถึงตอนเช้าประมาณกี่ครั้ง?

 • 1 ครั้ง
 • มากกว่า 2 ครั้ง

Answer

     การปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน (Nocturia) หมายถึง หลังจากที่เข้านอนไปแล้ว จะต้องตื่นขึ้นมาปัสสาวะตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป ซึ่งคนส่วนใหญ่สามารถนอนหลับได้ 6-8 ชั่วโมง โดยไม่ต้องปัสสาวะ

4. คุณเคยปวดปัสสาวะอย่างทันทีทันใด และไม่สามารถกลั้นเอาไว้ได้จนมีปัสสาวะเล็ดราดบ่อยไหม?

 • ไม่มีเลย
 • มากกว่าสัปดาห์ละครั้ง

Answer

     กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ หรือปัสสาวะเล็ดราด (Urge incontinence) หมายถึง มีการเล็ดราดของปัสสาวะที่ไม่สามารถควบคุมได้ เนื่องจากความรู้สึกปวดปัสสาวะอย่างฉับพลัน หากคุณปวดปัสสาวะจนไม่สามารถกลั้นไว้ได้จนมีอาการปัสสาวะเล็ดมากกว่าสัปดาห์ละครั้ง อาการนี้อาจจะเป็นอาการอย่างหนึ่งของภาวะ OAB แต่ไม่ใช่ทุกคนจะต้องมีอาการนี้ร่วมด้วย

     อาการที่กล่าวมาข้างต้นนั้น อาจจะมีอาการอย่างน้อยหนึ่งอย่างเป็นประจำทุกวัน หรืออาจเป็นๆ หายๆ ก็ได้ อาการของ OAB มักทำให้เกิดความรำคาญ ดังนั้นเมื่อมีอาการเหล่านี้แนะนำให้ปรึกษาแพทย์เพื่อหาแนวทางการแก้ไขหรือรักษาต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ทางเดินปัสสาวะ ชั้น 4 โซน A

1. ตั้งแต่ตื่นนอนในตอนเช้าไปจนถึงเวลาก่อนนอนในตอนกลางคืน คุณปัสสาวะประมาณกี่ครั้ง?

 • น้อยกว่าหรือเท่ากับ 7
 • มากกว่า 8-14 ครั้ง

Answer

     อาการปัสสาวะบ่อย (Frequency) หมายถึง มีการปัสสาวะที่บ่อยกว่าปกติ คือ มากกว่า 8 ครั้งต่อวัน (24 ชั่วโมง) จำนวนครั้งที่แต่ละบุคคลถ่ายปัสสาวะในระหว่างวัน แต่โดยทั่วไปนั้นการปัสสาวะมากกว่า 7 ครั้ง ในช่วงเวลาที่ไม่ได้นอนหลับถือว่าเป็นการปัสสาวะที่บ่อยกว่าปกติ

2. ในแต่ละสัปดาห์คุณเคยรู้สึกปวดปัสสาวะจนไม่สามารถกลั้นเอาไว้ได้บ่อยไหม?

 • ไม่มีเลย
 • มากกว่าสัปดาห์ละครั้ง

Answer
     อาการปวดปัสสาวะรีบเร่ง (Urgency) หมายถึงอาการรู้สึกอยากถ่ายปัสสาวะ ซึ่งเกิดขึ้นฉับพลันและรุนแรงจนไม่สามารถรอได้ต้องรีบไปห้องน้ำทันที

3. คุณตื่นมาปัสสาวะในตอนกลางคืน หลังจากที่นอนหลับไปแล้ว จนถึงตอนเช้าประมาณกี่ครั้ง?

 • 1 ครั้ง
 • มากกว่า 2 ครั้ง

Answer

     การปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน (Nocturia) หมายถึง หลังจากที่เข้านอนไปแล้ว จะต้องตื่นขึ้นมาปัสสาวะตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป ซึ่งคนส่วนใหญ่สามารถนอนหลับได้ 6-8 ชั่วโมง โดยไม่ต้องปัสสาวะ

4. คุณเคยปวดปัสสาวะอย่างทันทีทันใด และไม่สามารถกลั้นเอาไว้ได้จนมีปัสสาวะเล็ดราดบ่อยไหม?

 • ไม่มีเลย
 • มากกว่าสัปดาห์ละครั้ง

Answer

     กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ หรือปัสสาวะเล็ดราด (Urge incontinence) หมายถึง มีการเล็ดราดของปัสสาวะที่ไม่สามารถควบคุมได้ เนื่องจากความรู้สึกปวดปัสสาวะอย่างฉับพลัน หากคุณปวดปัสสาวะจนไม่สามารถกลั้นไว้ได้จนมีอาการปัสสาวะเล็ดมากกว่าสัปดาห์ละครั้ง อาการนี้อาจจะเป็นอาการอย่างหนึ่งของภาวะ OAB แต่ไม่ใช่ทุกคนจะต้องมีอาการนี้ร่วมด้วย

     อาการที่กล่าวมาข้างต้นนั้น อาจจะมีอาการอย่างน้อยหนึ่งอย่างเป็นประจำทุกวัน หรืออาจเป็นๆ หายๆ ก็ได้ อาการของ OAB มักทำให้เกิดความรำคาญ ดังนั้นเมื่อมีอาการเหล่านี้แนะนำให้ปรึกษาแพทย์เพื่อหาแนวทางการแก้ไขหรือรักษาต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ทางเดินปัสสาวะ ชั้น 4 โซน A

 


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง