โรคจมูกอักเสบชนิดแพ้ (Allergic rhinitis)

#ศูนย์โรคภูมิแพ้ #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #โรคจมูกอักเสบ #ภูมิแพ้ #จมูกอักเสบเรื้อรัง #อาการโรคจมูกอักเสบ #โรคทางเดินหายใจ #สารก่อภูมิแพ้ #ภูมิแพ้ในอากาศ #ทดสอบภูมิแพ้ #Allergic rhinitis

โรคจมูกอักเสบ คือโรคที่มีการอักเสบของเนื้อเยื่อในจมูกที่มีการบวม แดง และมีเมือกภายในโพรงจมูกมากกว่าปกติ โดยสาเหตุอาจเกิดจากภูมิแพ้หรือไม่ใช่ภูมิแพ้ก็เป็นได้ แต่สาเหตุของโรคจมูกอักเสบเรื้อรังที่พบมากที่สุดมักเกิดจากภูมิแพ้

อาการและอาการแสดง
1.  จาม
2. น้ำมูกไหล
3. คันจมูก คันตา
4. คัดจมูก
โดยอาการจะเป็นมากขึ้นหลังได้รับการกระตุ้นจากสารก่อภูมิแพ้หรือสารระคายเคืองทางเดินหายใจต่างๆ 


ปัจจัยส่งเสริมที่ทำให้เกิดโรค
1. กรรมพันธุ์ 
ประวัติภูมิแพ้ในครอบครัวที่สามารถเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคได้มากขึ้น
2. สารก่อภูมิแพ้
อาจสัมพันธ์กับสารก่อภูมิแพ้ในอากาศ เช่น ไรฝุ่น แมลงสาบ ขนสัตว์ หรือเกสรดอกหญ้า เป็นต้น 
3. ปัจจัยอื่นๆ
• การติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ เช่น การติดเชื้อไวรัสบางชนิด
• การเปลี่ยนแปลงของอากาศ
• สารระคายเคืองและมลภาวะทางอากาศ 


การตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม
1. การตรวจหาสิ่งกระตุ้น เช่น สารก่อภูมิแพ้ โดยสามารถทำได้โดยการเจาะเลือดหรือการทดสอบภูมิแพ้โดยวิธีสะกิดผิวหนัง (Skin Prick Test)
2. การตรวจเซลล์ในจมูก
3. การทดสอบผลหลังการกระตุ้นโดยใส่สารกระตุ้นไปในจมูก (Nasal challenge test)

แนวทางการรักษา
1. หลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้
2. การใช้ยาในการรักษาซึ่งประกอบด้วย 3 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่
• ยาต้านการอักเสบ กลุ่มสเตียรอยด์แบบพ่นจมูก เป็นยาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการลดการอักเสบของเยื่อบุจมูก 
• ยาต้านฤทธิ์ Leukotriene ช่วยลดการอักเสบของเยื่อบุจมูก 
• ยาต้านฤทธิ์ histamine ช่วยลดอาการจาม น้ำมูกไหล  คันจมูก และคันตา
3. การรักษาอื่นๆ เช่น การล้างจมูก ทำให้โพรงจมูกโล่งขึ้น ส่วนในผู้ป่วยที่มีอาการของโรครุนแรงอาจพิจารณาให้การรักษาโดยการให้วัคซีนภูมิแพ้ (Immunotherapy) หรือการให้ยาต้าน IgE (anti-IgE) 

โรคร่วมหรือภาวะแทรกซ้อน
1. เยื่อบุตาอักเสบชนิดแพ้
2. โรคหืด
3. ไซนัสอักเสบ
4. ภาวะต่อมอะดีนอยด์โต
5. หูชั้นกลางอักเสบ
 

สอบถามช้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์โรคภูมิแพ้ ชั้น 3 โซน D

#ศูนย์โรคภูมิแพ้ #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #โรคจมูกอักเสบ #ภูมิแพ้ #จมูกอักเสบเรื้อรัง #อาการโรคจมูกอักเสบ #โรคทางเดินหายใจ #สารก่อภูมิแพ้ #ภูมิแพ้ในอากาศ #ทดสอบภูมิแพ้ #Allergic rhinitis

สาระสุขภาพที่น่าสนใจ

  • #ศูนย์โรคภูมิแพ้ #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #skin prick test #ภูมิแพ้ #ภูมิแพ้จากเชื้อรา #เชื้อรา #ภูมิแพ้เชื้อรา #ภูมิแพ้จากสปอร์เชื้อรา #สารก่อภูมิแพ้จากเชื้อรา #สาเหตุโรคภูมิแพ้ #ป้องกันโรคภูมิแพ้จากเชื้อรา #Fungus allergen
  • #ศูนย์โรคภูมิแพ้ #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #skinpricktest #ภูมิแพ้ #แพ้อาหาร #แพ้ไข่ #แพ้แป้งสาลี #แพ้อาหารทะเล #แพ้นม #อาการแพ้อาหาร #ภูมิแพ้อาหาร #อาการคันตามผิวหนัง #สารก่อภูมิแพ้ #อาหารที่ทำให้แพ้ #Food allergy
  • #ศูนย์โรคภูมิแพ้ #โรงพยาบาลศิริราช  ปิยมหาราชการุณย์ #ล้างจมูกให้ลูก #ล้างจมูกให้ลูกอันตรายไหม #ล้างจมูกให้ลูกดีไหม #ล้างจมูกให้ลูกครั้งแรก #ล้างจมูกให้ลูกน้อย #ล้างจมูกอันตรายหรือไม่ #ล้างจมูก หายหวัด #ล้างจมูก ศิริราช #วิธีล้างจมูก น้ำเกลือ