การป้องกันโรคไต ทำอย่างไรให้ไตสตรอง? (Prevent Kidney Disease)

#ศูนย์โรคไต #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #การป้องกันโรคไต #โรคไต #ไตอักเสบ #ไตขาดเลือด #นิ่วในไต #โรคไตเรื้อรัง #โรคไต การป้องกัน #โรคไต ติดต่อไหม #ความดันโลหิตสูง #โรคไต ดูแลตัวเอง #Prevent Kidney Disease

เพราะโรคไต “เสี่ยงทุกวัย เป็นได้ทุกคน” ในแต่ละปีผู้ป่วยที่เป็นโรคไตเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงวัยหรือผู้ที่มีความเสี่ยงจากโรคอื่นๆ เช่น โรคเบาหวาน ความดัน ไตอักเสบ ไตขาดเลือด นิ่วในไต ภาวะโรคอ้วน เป็นต้น การป้องกันโรคไตจึงเป็นสิ่งสำคัญ

โรคไตเรื้อรัง คือ การที่ไตมีภาวะการทำงานผิดปกติ หรือมีการทำงานของไตที่ลดลง โดยดูจากค่าอัตราการกรองของไตที่ผิดปกติในระยะเวลามากกว่า 3 เดือน ขึ้นไป ระยะเริ่มแรกมักไม่มีอาการ แต่เมื่อไตทำงานเสื่อมลงจนหน่วยไตเหลือน้อยกว่าร้อยละ 10 ทำให้มีของเสียคั่งในกระแสเลือดและมีอาการต่างๆ ตามมา เช่น ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน ขาบวมและกดบุ๋ม ความดันโลหิตสูง

ทำอย่างไรให้ไต...สตรอง

1. ผู้มีความเสี่ยงควรเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคไตอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เช่น

 • มีประวัติโรคไตเรื้อรังในครอบครัว
 • มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป
 • มีโรคประจำตัวที่เป็นสาเหตุของโรคไตเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดัน
 • ได้รับสารพิษหรือยาที่ทำลายไต
 • มีมวลเนื้อไตลดลง ทั้งที่เป็นมาแต่กำเนิดหรือเป็นภายหลัง
 • มีประวัติโรคไตเรื้อรังในครอบครัว

2. รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ หลีกเหลี่ยงอาหารรสเค็มจัด หวานจัด

3. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

4. ควรดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 8-10 แก้ว

5. ผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรควบคุมอาการของโรคอย่างใกล้ชิด

6. หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ เนื่องจากการสูบบุหรี่จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของไตลดลง

7. หลีกเลี่ยงการรับประทานยาติดต่อกันเป็นเวลานานๆ  เช่น กลุ่มยาแก้อักเสบ ยาชุด เป็นต้น ควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้งก่อนใช้ยา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์โรคไต ชั้น 6 โซน C 

 

#ศูนย์โรคไต #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #การป้องกันโรคไต #โรคไต #ไตอักเสบ #ไตขาดเลือด #นิ่วในไต #โรคไตเรื้อรัง #โรคไต การป้องกัน #โรคไต ติดต่อไหม #ความดันโลหิตสูง #โรคไต ดูแลตัวเอง #Prevent Kidney Disease

สาระสุขภาพที่น่าสนใจ

 • #ศูนย์โรคไต #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #การออกกำลังกาย #โรคไตเรื้อรัง #อบอุ่นร่างกาย #ยืดกล้ามเนื้อ #คลายกล้ามเนื้อ #ควบคุมความดันโลหิต #การออกกำลังกายสำหรับผู้เป็นโรคไต #เสริมสร้างการทำงานของไต #Kidney exercise
 • #ศูนย์โรคไต #โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ #ศูนย์ไต #โรคไต #ไตวาย #ไตเรื้อรัง #ไต #ความเค็ม #กินเค็ม #ติดอาหารรสจัด #การติดเค็ม #ความเค็มที่แฝงอยู่ #โรคไตเรื้อรัง #อาการของโรคไตเรื้อรัง #อาหารที่มีโซเดียมสูง #Kidney Disease
 • #ศูนย์โรคไต #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #โรคไตเรื้อรัง #โรคไต #โรคไตในเด็ก #การรับประทานเมื่อเป็นโรคไต #อาหารเด็กที่เป็นโรคไต #ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ #โรคไตรั่ว #โรคไตอักเสบ #อาหารโรคไต #อาหารที่มีเกลือ #Food for Kids Kidney