การป้องกันโรคไต ทำอย่างไรให้ไตสตรอง?

     เพราะโรคไต “เสี่ยงทุกวัย เป็นได้ทุกคน” ในแต่ละปีผู้ป่วยที่เป็นโรคไตเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงวัยหรือผู้ที่มีความเสี่ยงจากโรคอื่นๆ เช่น โรคเบาหวาน ความดัน ไตอักเสบ ไตขาดเลือด นิ่วในไต ภาวะโรคอ้วน เป็นต้น การป้องกันโรคไตจึงเป็นสิ่งสำคัญ

     โรคไตเรื้อรัง คือ การที่ไตมีภาวะการทำงานผิดปกติ หรือมีการทำงานของไตที่ลดลง โดยดูจากค่าอัตราการกรองของไตที่ผิดปกติในระยะเวลามากกว่า 3 เดือน ขึ้นไป ระยะเริ่มแรกมักไม่มีอาการ แต่เมื่อไตทำงานเสื่อมลงจนหน่วยไตเหลือน้อยกว่าร้อยละ 10 ทำให้มีของเสียคั่งในกระแสเลือดและมีอาการต่างๆ ตามมา เช่น ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน ขาบวมและกดบุ๋ม ความดันโลหิตสูง

ทำอย่างไรให้ไต...สตรอง

1. ผู้มีความเสี่ยงควรเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคไตอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เช่น

 • มีประวัติโรคไตเรื้อรังในครอบครัว
 • มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป
 • มีโรคประจำตัวที่เป็นสาเหตุของโรคไตเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดัน
 • ได้รับสารพิษหรือยาที่ทำลายไต
 • มีมวลเนื้อไตลดลง ทั้งที่เป็นมาแต่กำเนิดหรือเป็นภายหลัง
 • มีประวัติโรคไตเรื้อรังในครอบครัว

2. รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มจัด หวานจัด

3. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

4. ควรดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 8-10 แก้ว

5. ผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรควบคุมอาการของโรคอย่างใกล้ชิด

6. หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ เนื่องจากการสูบบุหรี่จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของไตลดลง

7. หลีกเลี่ยงการรับประทานยาติดต่อกันเป็นเวลานานๆ  เช่น กลุ่มยาแก้อักเสบ ยาชุด เป็นต้น ควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้งก่อนใช้ยา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์โรคไต ชั้น 6 โซน C 

     เพราะโรคไต “เสี่ยงทุกวัย เป็นได้ทุกคน” ในแต่ละปีผู้ป่วยที่เป็นโรคไตเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงวัยหรือผู้ที่มีความเสี่ยงจากโรคอื่นๆ เช่น โรคเบาหวาน ความดัน ไตอักเสบ ไตขาดเลือด นิ่วในไต ภาวะโรคอ้วน เป็นต้น การป้องกันโรคไตจึงเป็นสิ่งสำคัญ

     โรคไตเรื้อรัง คือ การที่ไตมีภาวะการทำงานผิดปกติ หรือมีการทำงานของไตที่ลดลง โดยดูจากค่าอัตราการกรองของไตที่ผิดปกติในระยะเวลามากกว่า 3 เดือน ขึ้นไป ระยะเริ่มแรกมักไม่มีอาการ แต่เมื่อไตทำงานเสื่อมลงจนหน่วยไตเหลือน้อยกว่าร้อยละ 10 ทำให้มีของเสียคั่งในกระแสเลือดและมีอาการต่างๆ ตามมา เช่น ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน ขาบวมและกดบุ๋ม ความดันโลหิตสูง

ทำอย่างไรให้ไต...สตรอง

1. ผู้มีความเสี่ยงควรเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคไตอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เช่น

 • มีประวัติโรคไตเรื้อรังในครอบครัว
 • มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป
 • มีโรคประจำตัวที่เป็นสาเหตุของโรคไตเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดัน
 • ได้รับสารพิษหรือยาที่ทำลายไต
 • มีมวลเนื้อไตลดลง ทั้งที่เป็นมาแต่กำเนิดหรือเป็นภายหลัง
 • มีประวัติโรคไตเรื้อรังในครอบครัว

2. รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มจัด หวานจัด

3. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

4. ควรดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 8-10 แก้ว

5. ผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรควบคุมอาการของโรคอย่างใกล้ชิด

6. หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ เนื่องจากการสูบบุหรี่จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของไตลดลง

7. หลีกเลี่ยงการรับประทานยาติดต่อกันเป็นเวลานานๆ  เช่น กลุ่มยาแก้อักเสบ ยาชุด เป็นต้น ควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้งก่อนใช้ยา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์โรคไต ชั้น 6 โซน C 


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง