ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. กริช โพธิสุวรรณ
ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. กริช โพธิสุวรรณ
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  09:30 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
นพ. กัมปนาท นิ่มพูนศรี
นพ. กัมปนาท นิ่มพูนศรี
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  09:00 - 12:00 น.
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 12:00 น.
  13:00 - 15:00 น.
 • ศุกร์
  09:00 - 12:00 น.
 • อาทิตย์
  13:30 - 16:30 น.
  สัปดาห์ที่ 1,4
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.นพ. กิตติพงษ์ พินธุโสภณ
ผศ.นพ. กิตติพงษ์ พินธุโสภณ
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  10:30 - 12:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์
อ.นพ. เกียรติศักดิ์ หงษ์คู
อ.นพ. เกียรติศักดิ์ หงษ์คู
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  17:00 - 20:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.นพ. จงดี อาวเจนพงษ์
รศ.นพ. จงดี อาวเจนพงษ์
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  10:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.นพ. จตุพร ศิริกุล
ผศ.นพ. จตุพร ศิริกุล
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  10:00 - 13:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
นพ. จรัน ปภังกรกิจ
นพ. จรัน ปภังกรกิจ
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  13:00 - 18:00 น.
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 12:00 น.
 • เสาร์
  13:00 - 18:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
อ.พญ. ชลัยรัชฎ์ สุขอวยชัย
อ.พญ. ชลัยรัชฎ์ สุขอวยชัย
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  14:00 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,4
  17:00 - 20:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,3,5
 • ศุกร์
  14:00 - 15:30 น.
 • เสาร์
  09:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
อ.นพ. ชิตพงศ์ ศิริทองถาวร
อ.นพ. ชิตพงศ์ ศิริทองถาวร
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  13:00 - 20:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
 • 1
 • 2