ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. กริช โพธิสุวรรณ
ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. กริช โพธิสุวรรณ
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  09:30 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
นพ. กฤติน กองเกตุใหญ่
นพ. กฤติน กองเกตุใหญ่
ตารางออกตรวจ
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ดูข้อมูลแพทย์
นพ. กัมปนาท นิ่มพูนศรี
นพ. กัมปนาท นิ่มพูนศรี
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  09:00 - 12:00 น.
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 12:00 น.
  13:00 - 15:00 น.
 • ศุกร์
  09:00 - 12:00 น.
 • อาทิตย์
  13:30 - 16:30 น.
  สัปดาห์ที่ 1,4
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. กานติมา จงจิตอารี
พญ. กานติมา จงจิตอารี
ตารางออกตรวจ
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ดูข้อมูลแพทย์
อ.นพ. กิตติพงษ์ พินธุโสภณ
อ.นพ. กิตติพงษ์ พินธุโสภณ
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  10:30 - 12:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.นพ. เกรียงไกร ตันติวงศ์โกสีย์
ผศ.นพ. เกรียงไกร ตันติวงศ์โกสีย์
ตารางออกตรวจ
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ดูข้อมูลแพทย์
อ.นพ. เกียรติศักดิ์ หงษ์คู
อ.นพ. เกียรติศักดิ์ หงษ์คู
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  17:00 - 20:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
นพ. คณินท์ พฤกษ์ประเสริฐ
นพ. คณินท์ พฤกษ์ประเสริฐ
ตารางออกตรวจ
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.นพ. จงดี อาวเจนพงษ์
รศ.นพ. จงดี อาวเจนพงษ์
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  10:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์