ผศ.พญ. กัณห์ชลิต ถนอมกิตติ
ผศ.พญ. กัณห์ชลิต ถนอมกิตติ
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  15:30 - 17:30 น.
 • ศุกร์
  13:00 - 15:30 น.
  สัปดาห์ที่ 2,4
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.พญ. จรัสศรี ฬียาพรรณ
รศ.พญ. จรัสศรี ฬียาพรรณ
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  09:30 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2-5
  13:00 - 15:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1
 • อาทิตย์
  13:00 - 15:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
อ.พญ. ชญาดา ชัยบุตร
อ.พญ. ชญาดา ชัยบุตร
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  13:00 - 15:00 น.
 • เสาร์
  13:30 - 16:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.พญ. ชนิษฎา วงษ์ประภารัตน์
รศ.พญ. ชนิษฎา วงษ์ประภารัตน์
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:30 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
อ.พญ. ชุดา รุจิธารณวงศ์
อ.พญ. ชุดา รุจิธารณวงศ์
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  16:00 - 18:00 น.
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 12:00 น.
 • ศุกร์
  16:00 - 18:00 น.
 • อาทิตย์
  10:30 - 12:00 น.
  13:00 - 17:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.นพ. ณัชชา ยอดระบำ
ผศ.นพ. ณัชชา ยอดระบำ
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  13:00 - 16:00 น.
 • อาทิตย์
  09:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
อ.นพ. ณัฐวุฒิ อัครานุชาต
อ.นพ. ณัฐวุฒิ อัครานุชาต
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  10:00 - 12:00 น.
 • พุธ
  13:30 - 16:30 น.
 • เสาร์
  13:00 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.พญ. ดรัลพร ไตรวงศ์วรนาถ
ผศ.พญ. ดรัลพร ไตรวงศ์วรนาถ
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  10:00 - 12:00 น.
 • เสาร์
  09:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. ธนวรรณ เอี่ยมพรรัตน์
พญ. ธนวรรณ เอี่ยมพรรัตน์
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  08:00 - 12:00 น.
  13:00 - 17:00 น.
 • พุธ
  08:00 - 12:00 น.
  13:00 - 18:00 น.
 • พฤหัสบดี
  13:00 - 19:00 น.
 • เสาร์
  13:00 - 18:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,4
 • อาทิตย์
  08:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,3,5
  08:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,4
  13:00 - 18:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,4
ดูข้อมูลแพทย์
 • 1
 • 2