ผศ. พญ. กัณห์ชลิต ถนอมกิตติ
ผศ. พญ.กัณห์ชลิต ถนอมกิตติ
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:30 - 12:00 น.
 • ศุกร์
  13:00 - 15:30 น.
 • เสาร์
  09:30 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ. พญ. จรัสศรี ฬียาพรรณ
รศ. พญ.จรัสศรี ฬียาพรรณ
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  09:30 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2-5
  13:00 - 15:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1
 • อาทิตย์
  13:00 - 15:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ. พญ. ชญาดา ชัยบุตร
ผศ. พญ.ชญาดา ชัยบุตร
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  13:00 - 15:00 น.
 • เสาร์
  13:30 - 16:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ. พญ. ชนิษฎา วงษ์ประภารัตน์
รศ. พญ.ชนิษฎา วงษ์ประภารัตน์
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:30 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ. พญ. ชุดา รุจิธารณวงศ์
ผศ. พญ.ชุดา รุจิธารณวงศ์
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  16:00 - 18:00 น.
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 12:00 น.
 • ศุกร์
  16:00 - 18:00 น.
 • อาทิตย์
  10:30 - 12:00 น.
  13:00 - 17:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ. นพ. ณัชชา ยอดระบำ
ผศ. นพ.ณัชชา ยอดระบำ
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  13:00 - 14:00 น.
 • อาทิตย์
  09:00 - 15:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ. นพ. ณัฐวุฒิ อัครานุชาต
ผศ. นพ.ณัฐวุฒิ อัครานุชาต
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  10:00 - 12:00 น.
 • พุธ
  13:30 - 16:30 น.
 • เสาร์
  13:00 - 17:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ. พญ. ดรัลพร ไตรวงศ์วรนาถ
ผศ. พญ.ดรัลพร ไตรวงศ์วรนาถ
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  10:00 - 12:00 น.
 • เสาร์
  09:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. ธนวรรณ เอี่ยมพรรัตน์
พญ.ธนวรรณ เอี่ยมพรรัตน์
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  08:00 - 12:00 น.
  13:00 - 17:00 น.
 • พุธ
  08:00 - 12:00 น.
  13:00 - 18:00 น.
 • พฤหัสบดี
  13:00 - 19:00 น.
 • เสาร์
  13:00 - 18:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,4
 • อาทิตย์
  08:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,3,5
  08:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,4
  13:00 - 18:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,4
ดูข้อมูลแพทย์
 • 1
 • 2