ผศ. ดร. นพ. จิรวัฒน์ สว่างศรี
ผศ. ดร. นพ.จิรวัฒน์ สว่างศรี
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  16:30 - 18:30 น.
 • อาทิตย์
  09:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ. นพ. จุลจักร ลิ่มศรีวิไล
รศ. นพ.จุลจักร ลิ่มศรีวิไล
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  16:00 - 19:00 น.
 • ศุกร์
  09:30 - 12:30 น.
 • เสาร์
  08:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ. พญ. ชลธิชา เอื้อสมหวัง
ผศ. พญ.ชลธิชา เอื้อสมหวัง
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  15:30 - 17:00 น.
 • ศุกร์
  13:00 - 16:00 น.
 • เสาร์
  14:00 - 17:00 น.
 • อาทิตย์
  13:00 - 17:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ. นพ. ชัชวาลย์ วงศ์จิตรัตน์
ผศ. นพ.ชัชวาลย์ วงศ์จิตรัตน์
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:00 - 13:00 น.
 • อังคาร
  09:00 - 17:00 น.
 • พุธ
  09:30 - 13:00 น.
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 19:00 น.
 • ศุกร์
  09:00 - 17:00 น.
 • เสาร์
  09:00 - 13:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
อ. นพ. ชัยณรงค์ พลานุสิตเทพา
อ. นพ.ชัยณรงค์ พลานุสิตเทพา
ตารางออกตรวจ
 • เสาร์
  09:00 - 11:00 น.
 • อาทิตย์
  09:00 - 11:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
อ. นพ. ชาญวิทย์ อัศวศิริศิลป์
อ. นพ.ชาญวิทย์ อัศวศิริศิลป์
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  17:00 - 19:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ. ดร. นพ. ชุติวิชัย โตวิกกัย
ผศ. ดร. นพ.ชุติวิชัย โตวิกกัย
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  16:30 - 19:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์
นพ. ชูชัย ตีระวัฒนานนท์
นพ.ชูชัย ตีระวัฒนานนท์
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:00 - 17:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,4
 • อังคาร
  09:00 - 19:00 น.
 • พุธ
  12:00 - 16:00 น.
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,3,5
 • ศุกร์
  09:00 - 17:00 น.
 • เสาร์
  09:00 - 16:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ศ.คลินิก นพ. ดรินทร์ โล่ห์สิริวัฒน์
ศ.คลินิก นพ.ดรินทร์ โล่ห์สิริวัฒน์
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:00 - 11:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
 • 1
 • 2