ผศ.พญ. กมลเนตร วรรณเสวก
ผศ.พญ. กมลเนตร วรรณเสวก
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  15:00 - 18:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.พญ. กอบหทัย สิทธิรณฤทธิ์
รศ.พญ. กอบหทัย สิทธิรณฤทธิ์
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  13:30 - 17:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
นพ. กันตณัฏฐ์ อยู่ตรีรักษ์
นพ. กันตณัฏฐ์ อยู่ตรีรักษ์
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  17:00 - 20:00 น.
 • พฤหัสบดี
  17:00 - 20:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.พญ. กิติกานต์ ธนะอุดม
ผศ.พญ. กิติกานต์ ธนะอุดม
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  16:00 - 19:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. จิตปภา พงศ์มรกต
พญ. จิตปภา พงศ์มรกต
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  08:00 - 12:30 น.
  13:00 - 16:00 น.
 • พุธ
  08:00 - 12:30 น.
  13:00 - 16:00 น.
 • พฤหัสบดี
  08:00 - 12:00 น.
 • ศุกร์
  08:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,5
 • เสาร์
  08:30 - 12:30 น.
  13:00 - 16:30 น.
 • อาทิตย์
  08:30 - 12:30 น.
  13:00 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
อ.พญ. จิราพร จิตประไพกุลศาล
อ.พญ. จิราพร จิตประไพกุลศาล
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  17:00 - 20:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1
ดูข้อมูลแพทย์
นพ. เจษฎา เกศวา
นพ. เจษฎา เกศวา
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  08:00 - 12:30 น.
  12:45 - 16:00 น.
 • อังคาร
  13:00 - 16:30 น.
 • พุธ
  08:00 - 12:30 น.
  12:45 - 16:00 น.
 • พฤหัสบดี
  08:00 - 10:00 น.
  13:00 - 15:00 น.
 • เสาร์
  08:00 - 12:00 น.
  13:00 - 15:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
นพ. เจษฎา ทวีโภคสมบูรณ์
นพ. เจษฎา ทวีโภคสมบูรณ์
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  08:00 - 11:00 น.
  12:50 - 14:50 น.
 • อังคาร
  08:00 - 11:00 น.
  12:50 - 14:50 น.
 • พฤหัสบดี
  08:00 - 11:00 น.
  12:50 - 14:50 น.
 • ศุกร์
  08:00 - 08:50 น.
 • เสาร์
  08:00 - 11:00 น.
 • อาทิตย์
  08:00 - 11:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. ชโลธร วรรณพุฒ
พญ. ชโลธร วรรณพุฒ
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น.
  13:00 - 15:00 น.
 • อังคาร
  09:00 - 12:00 น.
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 12:00 น.
 • เสาร์
  09:00 - 13:00 น.
  14:00 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
 • 1
 • 2